(Baohatinh.vn) - Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện.

Quán triệt, phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong đảng viên, Nhân dân

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện.

Quán triệt, phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong đảng viên, Nhân dân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (14 - 16/10)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và phổ biến sâu rộng nghị quyết trong Nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình. Gắn việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động phải xây dựng phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương, đơn vị. Chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, tài liệu và báo cáo viên; triển khai kịp thời, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở; các đoàn công tác của ban thường vụ cấp ủy các cấp tại các địa phương theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội theo đơn vị, địa bàn phụ trách.

Nội dung học tập, quán triệt bao gồm: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận Chương trình hành động của đơn vị về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 20/11/2020; cấp huyện và tương đương, hoàn thành trước ngày 30/11/2020; cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/1/2021. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp, hoàn thành trước ngày 15/01/2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào nội dung cơ bản của nghị quyết, chương trình hành động và tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đẩy mạnh việc học tập, phổ biến nghị quyết đến các tổ chức quần chúng, cụm dân cư qua hệ thống truyền thanh, panô, áp phích và các hình thức phù hợp.

Các cơ quan thông tin đại chúng, các trang facebook, fanpage do Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy quản lý chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị tổ chức hoạt động nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo niềm tin và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]