(Baohatinh.vn) - Sáng 20/3, đảng bộ xã Sơn Bằng (Hương Sơn) và đảng bộ xã Xuân Phổ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là các đơn vị đại hội điểm cấp huyện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự đại hội xã Sơn Bằng.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Sáng 20/3, đảng bộ xã Sơn Bằng (Hương Sơn) và đảng bộ xã Xuân Phổ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là các đơn vị đại hội điểm cấp huyện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự đại hội xã Sơn Bằng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Sơn Bằng đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu dự đại hội

Tổng giá trị sản xuất đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/người/năm, tăng 38% so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, Sơn Bằng đã giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM. Sơn Bằng cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay của huyện Hương Sơn đạt xã văn hóa NTM.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đào Văn Ninh trình bày báo cáo chính trị.

Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu đưa xã Sơn Bằng đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024 với 3 mũi đột phá.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu tham luận.

Phấn đấu đến 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 1,5%; tỷ lệ gia đình văn hóa 96%; giữ vững 5/5 thôn văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ đánh giá cao các mục tiêu, chỉ tiêu, các mũi đột phá, nhiệm vụ, giải pháp… dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Sơn Bằng đề ra, đồng thời gợi mở một số nội dung trọng tâm để đại hội thảo luận.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

“Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Bằng phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt các mũi đột phá đã đề ra trong nghị quyết” - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ nhấn mạnh.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Bằng.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Bằng tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, thông qua dự thảo Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Phổ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc sáng nay là một trong ba đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Nghi Xuân

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Xuân Phổ đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và giành kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp còn 23,7%, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và ngành nghề khác lên 76,3%.

Tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm đạt 13,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt xấp xỉ 40 triệu đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 4,41%, giảm 12% so với năm 2015; tổng thu nhập từ các ngành nghề: tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch đạt 60 tỷ đồng.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ - Trần Xuân Trực trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Đến nay, Xuân Phổ đạt “xã văn hóa NTM”, 6/6 thôn đạt thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 là 90%, tăng 6,4% so với năm 2015. Trong xây dựng NTM, 5 năm qua xã Xuân Phổ đã huy động được nguồn kinh phí gần 60 tỷ đồng, huy động trên 10.000 ngày công xây dựng NTM.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. Bộ máy tổ chức được kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Xuân Phổ xác định mục tiêu trở thành địa phương đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2022 theo hướng đô thị. Hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ Xuân Phổ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nghiệp vào địa bàn; đẩy mạnh quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ ven biển gắn với du lịch văn hóa tâm linh, trải nghiệm NTM; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề để phát triển và nâng cao chất lượng hiệu quả của nghề mộc truyền thống...

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu: Thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Phổ cần đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, cách nghĩ, cách làm; đoàn kết, thống nhất để đề ra các giải pháp có tính khả thi cao, phát triển địa phương toàn diện hơn trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phổ nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ Trần Xuân Trực tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu đạt 97,74%

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Phổ tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII, thông qua nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Tin liên quan:

Hoài Tuấn - Hoài Nam


Hoài Tuấn - Hoài Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]