Cập nhật: 17:48 16/10/2020
(Baohatinh.vn) - Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trình bày tổng hợp, tiếp thu, giải trình nghiêm túc các ý kiến góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trình bày tổng hợp, tiếp thu, giải trình nghiêm túc các ý kiến góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trình bày tổng hợp, tiếp thu, giải trình nghiêm túc các ý kiến góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại phiên bế mạc chiều 16/10.

Thực hiện chương trình đại hội, đến nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã nghe 29 ý kiến thảo luận; có 56 tham luận được tập hợp trong kỷ yếu đại hội; có 321 ý kiến của đại biểu tham gia bằng văn bản. Ngoài ra, các tầng lớp nhân dân cũng đóng góp 36.636 ý kiến.

Đoàn Chủ tịch đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần đổi mới

Đánh giá về dự thảo Báo cáo chính trị, đa số ý kiến đều nhận định báo cáo được soạn thảo công phu, kết cấu chặt chẽ, nội dung phong phú, sâu sắc, thể hiện tinh thần đổi mới. Ý kiến góp ý tập trung vào các nhóm vấn đề: về bố cục, kết cấu; về chủ đề đại hội; đánh giá kết quả 5 năm nhiệm kỳ qua; hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình; phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới.

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các nhóm vấn đề góp ý trên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu tối đa, đặc biệt là tiếp thu ý kiến chỉ đạo Trung ương tại Thông báo số 154 ngày 27/8/2020. Đến nay, Báo cáo chính trị đã qua 9 lần dự thảo, hoàn thiện trình đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tiếp thu và giải trình với đại hội một số vấn đề chính về chủ đề đại hội, bố cục, kết cấu dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, dự báo tình hình, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới.

Trao đổi về một số ý kiến cho rằng, chủ đề cần khái quát, dễ nhớ hơn và bổ sung nội dung về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, đồng chí Trần Tiến Hưng khẳng định, chủ đề đại hội đã được thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, được tiếp thu, sửa đổi qua nhiều lần dự thảo, đã thể hiện rõ, bao quát được những vấn đề cốt lõi nhất, tư tưởng chỉ đạo và định hướng lớn của cả nhiệm kỳ đại hội; bảo đảm yêu cầu với 5 thành tố: vai trò lãnh đạo của Đảng; vai trò của Nhân dân; đổi mới, động lực phát triển; quốc phòng - an ninh; mục tiêu đại hội.

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, một số ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn, nổi bật hơn về kết quả đạt được trên một số lĩnh vực về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Về kinh tế - xã hội, đề nghị rà soát lại nhận định đánh giá và kết quả thực hiện do tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đánh giá rõ hơn về chất lượng tăng trưởng; bổ sung đánh giá xây dựng nông thôn mới, bổ sung số liệu cụ thể ở một số lĩnh vực; đánh giá rõ hơn việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá.

Tiếp thu các ý kiến này, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định: Nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được rà soát, cập nhật số liệu kết quả công tác kiểm tra, giám sát. Bổ sung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Chỉnh sửa một số ý, cụm từ ở các mục đảm bảo tính logic, súc tích, chính xác, dễ hiểu hơn.

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Đại biểu tham dự đại hội.

Về đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua, đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2020 sát tình hình, trong bối cảnh tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đó tính toán điều chỉnh các số liệu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, cũng như các nhận định đánh giá, bảo đảm phù hợp với số liệu kết quả và tính logic giữa phần đánh giá và phần hạn chế, khuyết điểm.

Bên cạnh đó, các ý kiến liên quan đến 5 bài học kinh nghiệm đã được đoàn Chủ tịch đã tiếp thu tối đa, đảm bảo yêu cầu các bài học kinh nghiệm phải ngắn gọn, rõ ý, có tính cốt lõi xuyên suốt cả nhiệm kỳ, có giá trị cho nhiệm kỳ sau.

Đoàn chủ tịch cho rằng, các ý kiến góp ý đã được tiếp thu, cân nhắc nhiều mặt, trên cơ sở phù hợp với yêu cầu văn kiện đại hội, đó là tính khái quát cao, súc tích, không dàn trải. Đối với kết quả đạt được, nhấn mạnh hơn về nhận định đánh giá tổng quát thay vì đi sâu vào phân tích đánh giá số liệu hay quá trình quản lý, công tác lãnh đạo chỉ đạo.

Mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 10% là khả thi

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng nói chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc.

Báo cáo, giải trình về các ý kiến góp ý có nên đề ra mục tiêu so sánh với các tỉnh khu vực và xác định mục tiêu phát triển dài hơi đến năm 2030, Đoàn chủ tịch khẳng định: Phương hướng, mục tiêu tổng quát được đề ra trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của chủ đề đại hội. Cần định vị vị thế của tỉnh trong khu vực, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng chúng ta cũng có nhiều thời cơ, cơ hội để phát triển thành một cực tăng trưởng, việc đặt ra mục tiêu này là thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để phấn đấu.

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là động lực cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Liên quan đến ý kiến nhận định trong bối cảnh khó dự báo, nhiều rủi ro thì việc đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 trên 10% là cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2025 được xác định trên cơ sở phương án đã được lựa chọn để lập báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội thì chỉ tiêu này đã được rà soát, đánh giá lại kỹ lưỡng và cho thấy không có sự thay đổi lớn so với trước rà soát (10,09% so với 10,82%).

Sở dĩ không có sự thay đổi lớn là do sau khi tính toán lại tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì quy mô GRDP năm 2020 đã giảm khá nhiều so với dự kiến; nên mặc dù sang năm 2021 - 2022 tác động của đại dịch Covid-19 là khó lường, nhưng khi so sánh với nền tăng trưởng tính toán lại của năm 2020 (là năm gốc tính toán cho nhiệm kỳ sau) thì khả năng tăng trưởng vẫn đạt mức khá; tiếp theo giai đoạn 2023 - 2025 sẽ có thêm động lực tăng trưởng mới với việc triển khai các dự án quy mô lớn thì chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 10% là hoàn toàn khả thi.

Tiếp thu tối đa, giải trình nghiêm túc các góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có bước đổi thay, phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh thống nhất với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và nhóm giải pháp về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, một số ý kiến đề nghị bổ sung các chỉ tiêu về nông thôn mới, cải cách hành chính, năng suất lao động xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh…

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Tiến Hưng cho biết, việc xây dựng hệ thống 27 chỉ tiêu dựa trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước và bám sát các chỉ tiêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bảo đảm tính đại diện nhất cho ngành, lĩnh vực; thuộc hệ thống quy định chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp tỉnh.

Các nội dung góp ý bổ sung thêm nói trên đã được nêu rõ, hoặc đã có nội hàm, nội dung cốt lõi tại dự thảo Báo cáo chính trị. Đoàn Chủ tịch xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý; sẽ nghiên cứu, rà soát, bổ sung, cụ thể hoá để đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]