Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ ở 15 vị trí lãnh đạo tại các ban, sở, ngành: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Hội Nhà báo tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các địa phương: Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Chiều 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 14 quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ ở các sở, ngành, địa phương; công bố quyết nghị bổ nhiệm lãnh đạo Sở KH&CN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Hồng đọc các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại Huyện ủy Hương Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 19/10/2022;

Luân chuyển đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 1/11/2022;

Luân chuyển đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Huyện ủy Đức Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 1/11/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Lê Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Nội vụ kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ;

Điều động đồng chí Lương Phan Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2022, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; thời hạn bổ nhiệm đến ngày 1/11/2025;

Điều động đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế;

Điều động đồng chí Trần Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ đến nhận công tác tại Sở Giao thông vận tải kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động...

Điều động đồng chí Lê Ngọc Huấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Khê đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 19/10/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2022, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

....trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động.

Điều động đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2022, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Điều động đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đến nhận công tác tại Hội LHPN tỉnh kể từ ngày 1/11/2022, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Điều động đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2022, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Điều động đồng chí Đinh Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đến nhận công tác tại Sở Tư pháp từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất quyết nghị: bổ nhiệm đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Đồng chí Nguyễn Thanh Điện - tân Bí thư Huyện ủy Hương Khê phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí: Nguyễn Thanh Điện - Bí thư Huyện ủy Hương Khê, Nguyễn Thị Việt Hà - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang và Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Huyện ủy Đức Thọ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đồng chí đã chia sẻ chương trình hành động nhằm xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đóng góp vì sự phát triển của địa phương, triển khai hiệu quả mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng các đồng chí vừa được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm; đồng thời đánh giá cao vai trò của các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu giao nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đợt này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đảm bảo các nguyên tắc, quy định của Trung ương, của tỉnh. Xem xét, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo tổng thể, hợp lý, hài hòa, vừa lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt; chủ động một bước về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đánh giá khách quan, toàn diện cán bộ để sắp xếp, bố trí phù hợp.

“Mục đích của việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhằm tạo điều kiện để cán bộ trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu thêm thực tiễn, nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ được luân chuyển, điều động phải tận tâm, tận lực, gương mẫu trong lời nói, việc làm, phát huy cao tinh thần dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể; tạo môi trường, cơ hội cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiến kế” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được vừa được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đồng chí được điều động từ cơ sở lên đảm nhận cương vị lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần phát huy tốt kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; xử lý công việc phải căn cứ từ thực tiễn ở cơ sở.

Các đồng chí được luân chuyển từ tỉnh về địa phương phải nỗ lực tiếp cận, sâu sát cơ sở, cống hiến hết mình, tất cả vì quyền và lợi ích thiết thực của Nhân dân với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tạo ra những sản phẩm rõ nét tại địa phương, đơn vị nơi mình được luân chuyển đến.

Đối với các đồng chí được điều động từ sở, ban, ngành này sang sở, ban, ngành khác, cần phát huy kinh nghiệm, sớm bắt nhịp công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Địa phương, đơn vị tiếp nhận cán bộ, phải luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí được luân chuyển, điều động có môi trường làm việc tốt nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với cách làm hết sức dân chủ, khách quan, kỹ lưỡng trong công tác cán bộ, những đồng chí được luân chuyển, điều động đợt này sẽ có thêm động lực, niềm tin mới để cống hiến, trưởng thành, đóng góp trí tuệ vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với đất nước của Lê-nin

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với đất nước của Lê-nin

Vào ngày này (30/6) cách đây 101 năm, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga, trực tiếp nghiên cứu lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực theo hình mẫu nước Nga Xô viết, đặt nền tảng cho mối quan hệ lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Tự hào đảng viên tuổi 18!

Tự hào đảng viên tuổi 18!

Năm học 2023-2024, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.961 học sinh ở các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, trong đó 744 em được kết nạp vào Đảng.