Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng cho 5 năm tới.

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng 14 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ thị trấn Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị trấn Vũ Quang huy động nguồn lực xây dựng đô thi loại IV

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Vũ Quang đã tạo được những dấu ấn đậm nét trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của địa phương. Theo đó, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 252.081 triệu đồng (đạt 49,8% mục tiêu đề ra); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng (đạt hơn 57% mục tiêu);

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, các ngành có tiềm năng lợi thế tiếp tục phát triển; đã triển khai đồng bộ 10/10 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh với khối lượng hoàn thành trên 60% kế hoạch...

Trong nhiệm kỳ, thị trấn Vũ Quang cũng đã xây mới 5/6 nhà văn hóa tổ dân phố, 92% hộ đạt gia đình văn hóa; 2/3 trường học đạt chuẩn mức độ 2, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; trạm y tế đạt chuẩn mức độ 2; tỷ lệ lao động qua đào tạo đã đạt 63%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,7% xuống còn 6,7%; công tác quân sự - quốc phòng được thực hiện tốt; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo...

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu chúc mừng tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Vũ Quang lần thứ IV.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị trấn Vũ Quang xác định 3 khâu đột phá gồm: tập trung thu hút đầu tư đẩy nhanh phát triển TM-DV, du lịch, chú trọng phát triển CN-TTCN, tổ chức lại sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm có lợi thế theo hướng VietGap, OCOP;

Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, thu hút và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng đô thị loại IV; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; ông Phạm Duy Đạt tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn.

Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất các ngành đạt 485.800 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm; thị trấn Vũ Quang đạt đô thị loại IV và 6/6 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn minh;

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 183 tỷ đồng; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 75%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên đạt 122 triệu đồng/ha; Đảng bộ hằng năm xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; xây dựng 25-30 mô hình dân vận khéo...

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ xã Thọ Điền nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Thọ Điền phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người trên 65 triệu đồng/năm

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Sơn Thọ và Hương Điền (nay sáp nhập thành xã Thọ Điền) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.

Đáng chú ý, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2020 ước đạt 251 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt 1.006 tấn; thu nhập bình quân đạt 36,85 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,12% (năm 2015) còn 6,64% (hiện nay); xây dựng được 2 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 6 mô hình từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng, có 20 mô hình doanh thu từ 300 - 500 triệu đồng...

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các mục tiêu về KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Thọ Điền lần thứ II nhất trí cao.

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quan tâm, QP-AN được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nhất là trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở và quán triệt các nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; số chi bộ trong sạch vững mạnh bình quân mỗi năm trong nhiệm kỳ đạt gần 88%.

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, Đại hội Đảng bộ xã Thọ Điền lần thứ II đã bầu 16 đồng chí vào BCH khóa mới; đồng chí Đặng Khánh Trình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Tại đại hội, Đảng bộ xã Thọ Điền đã đề ra các mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới là: tổng giá trị sản xuất đạt 437.589 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/năm;

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.581 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 21.475 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.157 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 1,5%; hằng năm có trên 80% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu dự Đại hội lần thứ II của xã Quang Thọ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm để đưa ra các mục tiêu, chiến lược sát đúng với thực tiễn của địa phương.

Đảng bộ xã Quang Thọ quyết tâm đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Hương Quang và Hương Thọ (nay sáp nhập thành xã Quang Thọ) đã lãnh đạo địa phương đạt nhiều kết quả phát triển KT- XH quan trọng. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 194 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 37,8 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Địa phương huy động được 26.984 triệu đồng phục vụ cho đầu tư phát triển; văn hóa – xã hội được chăm lo, QP-AN được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo, kiện toàn, ngày càng vững mạnh...

Các địa phương ở Vũ Quang tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu lần thứ II xã Quang Thọ đã bầu 17 đồng chí vào BCH khóa mới; ông Hà Văn Yên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Quang Thọ tập trung phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 474 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 65,07%, công nghiệp - xây dựng 16,24%, thương mại - dịch vụ 18,68%; giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 117 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; đến năm 2025 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 10/10 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đảng bộ xã hằng năm đạt trong sạch vững mạnh, mỗi năm kết nạp ít nhất từ 5-8 đảng viên, 100% thôn có hệ thống chính trị vững mạnh...

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast