Các quý ông nghịch dại khiến chị em cũng phải thấy “thốn”

Những cái kết tê tái như thế nảy của các quý ông thích nghịch dại khiến chị em cũng phải thấy “thốn lên tận rốn”.

Các quý ông nghịch dại khiến chị em cũng phải thấy “thốn”

“Chọc” nhầm đối thủ rồi anh bạn

Các quý ông nghịch dại khiến chị em cũng phải thấy “thốn”

Thể hiện không đúng chỗ nó thế đấy mà.

Các quý ông nghịch dại khiến chị em cũng phải thấy “thốn”

Liều quá hóa dại dột đấy.

Các quý ông nghịch dại khiến chị em cũng phải thấy “thốn”

Theo Danviet

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast