Cái kết của những kẻ thích “đùa với lửa”

Đừng bao giờ dại dột nghịch với lửa, đến lúc nhận cái kết cay đắng lại đổ tại số xui xẻo.

Cái kết của những kẻ thích “đùa với lửa”

Hết chỗ để nghịch ngợm rồi hay sao mà lại vào bếp lửa thế này?

Cái kết của những kẻ thích “đùa với lửa”

Đừng bao giờ đùa với lửa.

Cái kết của những kẻ thích “đùa với lửa”

Nghịch lửa có ngày bỏng tay nhé thím.

Cái kết của những kẻ thích “đùa với lửa”

Khi khả năng có hạn thì đừng bắt chước người ta.

Cái kết của những kẻ thích “đùa với lửa”

Nghịch lửa và cái kết khá “thốn”.

Theo danviet

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast