Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 29/10/2012 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

Báo cáo sơ kết khẳng định, các nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK (NQ) đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, bài bản. Sau học tập, quán triệt, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cụ thể.

Đảng ủy Khối cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, tạp chí, trang thông tin, cổng thông tin của các đơn vị, sở ngành tích cực tuyên truyền về các nội dung của NQ... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập NQ tại cơ sở; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề tại nhiều đơn vị, sở ngành

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Trần Đình Long trao đổi một số kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện các nội dung nghị quyết tại Đảng bộ Cục Hải Quan.

Nhờ đó, sau 6 năm thực hiện NQ, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối ổn định, luôn tiên phong, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị vững mạnh.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của NQ. Nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở một số nơi còn hạn chế, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chưa cao; triển khai xây dựng văn hóa công sở ở một số đơn vị, cơ quan có mặt chưa tốt...

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của NQ 10.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng: Tiếp tục tuyên truyền một cách sâu rộng các nội dung của NQ, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, điều kiện của từng đơn vị, sở ngành để các nội dung của NQ thấm sâu vào đời sống.

Cũng trong buổi sáng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hướng dẫn phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kiểm điểm cuối năm.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã trao giấy khen cho các đơn vị...

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu

... và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast