Cán bộ làm công tác kiểm tra cần chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức trên nhiều lĩnh vực

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sa Như Hòa đã nhấn mạnh nội dung này tại hội nghị giao ban quý 1/2018 về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng do UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức chiều nay (7/4). Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái cùng dự và chỉ đạo hội nghị.

can bo lam cong tac kiem tra can chu dong tim hieu nang cao kien thuc tren nhieu linh vuc

Quý I/2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đạt kết quả cao như: cấp ủy kiểm tra đảng viên tăng 89%, giám sát đảng viên tăng 31%; UBKT kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên tăng 80%, đối với tổ chức đảng tăng 30%, giám sát tổ chức đảng tăng 29% và giám sát đảng viên tăng 27%...

can bo lam cong tac kiem tra can chu dong tim hieu nang cao kien thuc tren nhieu linh vuc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên - Biện Văn Thuyết: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã và đang tập trung kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Một số đơn vị đã quan tâm tiến hành kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, được dư luận quan tâm. Đặc biệt là ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kỷ luật khá kịp thời, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của địa phương, đơn vị…

can bo lam cong tac kiem tra can chu dong tim hieu nang cao kien thuc tren nhieu linh vuc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh - Trần Thị Huyền: Muốn nâng cao chất lượng, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, cần phải nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sa Như Hòa nhấn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là góp phần nâng cao công tác xây dựng đảng. Công tác giám sát, kiểm tra cần phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm của từng địa phương.

can bo lam cong tac kiem tra can chu dong tim hieu nang cao kien thuc tren nhieu linh vuc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sa Như Hòa: Cán bộ làm công tác kiểm tra cần phải tự mình tìm hiểu, nâng cao kiến thức trên nhiều lĩnh vực để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đề nghị, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến kịp thời, sâu rộng các văn bản của Trung ương về công tác kiểm, giám sát, kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng; chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi; giải quyết kịp thời, dứt điểm tố cáo, khiếu nại, không để tồn đọng kéo dài; xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

can bo lam cong tac kiem tra can chu dong tim hieu nang cao kien thuc tren nhieu linh vuc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái nhân mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

“UBKT các cấp cần tiếp tục thực hiện nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát được đề ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast