Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng như sau: Vị trí theo dõi thi hành pháp luật: 01 viên chức (hạng III); Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Công trình hàng hải, Luật hàng hải; Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định.

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện đăng ký:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Công trình hàng hải, Luật hàng hải;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng chức danh cần tuyển

1. Số lượng cần tuyển

- Vị trí theo dõi thi hành pháp luật: 01 viên chức (hạng III)

2. Điều kiện vị trí cần tuyển:

- Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Công trình hàng hải, Luật hàng hải;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân, các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành.

- 02 ảnh màu 4x6.

- Phiếu lý lịch tư pháp.

III. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Khu Kinh tế Vũng Áng - Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.868.823

- Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021 (trong giờ hành chính).

- Thời gian dự kiến xét tuyển: 04/02/2021.

* Lưu ý: Không hoàn trả Hồ sơ khi không trúng tuyển.

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức

GIÁM ĐỐC

Trương Minh Tuấn

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast