Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng 4 nhân sự

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 4 viên chức tại các vị trí: Thủ tục tàu thuyền, an toàn an ninh hàng hải, thuyền trưởng và thợ máy.

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

1. Chỉ tiêu: 4 viên chức

- Vị trí thủ tục tàu thuyền

- Vị trí an toàn an ninh hàng hải

- Vị trí thuyền trưởng

- Vị trí thợ máy

2. Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày, bắt đầu từ 7h00’ ngày 23/5/2019 đến 17h30’ ngày 21/6/2019.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh - xã Kỳ Lợi - TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

4. Quy định về đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và hình thức tuyển dụng được niêm yết tại Văn phòng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Những người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng muốn biết chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02393 868823, 0913 294656.

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng 4 nhân sự

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast