Cập nhật: 16:50 16/12/2022
(Baohatinh.vn) - Sau 2,5 ngày làm việc (trong đó có một buổi thảo luận tại các địa phương), chiều nay (16/12), Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Sau 2,5 ngày làm việc (trong đó có một buổi thảo luận tại các địa phương), chiều nay (16/12), Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng dự.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, HĐND tỉnh đã nghe phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải liên quan đến các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Sau phần phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đã kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến 3 lĩnh vực: NN&PTNT, VH-TT&DL, GD&ĐT.

Tại phiên bế mạc, đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện tổ thư ký trình bày các dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua các nghị quyết đã được trình tại kỳ họp.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Hà thay mặt tổ thư ký thông qua các dự thảo nghị quyết

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Sau 2,5 ngày làm việc, trong đó có một buổi thảo luận tại các địa phương, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; phân tích rõ nguyên nhân đối với những chỉ tiêu đạt thấp; trên cơ sở đó, xem xét, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023; xem xét và thông qua 19 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây là những quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phổ biến quy hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được ban hành và việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện hiệu quả các quyết sách phát triển của tỉnh và địa phương.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh ghi nhận 10 ý kiến phản ánh của các cử tri qua đường dây nóng về các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT; công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phát huy công năng của các thiết chế văn hóa; đẩy nhanh tiến độ thi công của các nhà thầu…

Các kiến nghị, phản ánh của công dân sẽ được chủ tọa kỳ họp chỉ đạo các cấp, ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, có văn bản trả lời thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích cho công dân. Ngoài 10 ý kiến nói trên, kỳ họp cũng đã nhận được một số nội dung phản ánh của cử tri gửi đến. Tuy nhiên, đây là những vấn đề đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan trả lời, làm rõ tại các phiên tiếp công dân định kỳ.

.

19 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 11
 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023

 2. Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023

 3. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

 4. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023.

 5. Nghị quyết cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

 6. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

 7. Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023.

 8. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh

 9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

 10. Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023 -2025

 11. Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

 12. Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

 13. Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và phân bổ đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

 14. Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

 15. Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030

 16. Nghị quyết quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

 17. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023

 18. Nghị quyết kết quả giám sát các khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh

 19. Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh

Báo Hà Tĩnh sẽ tiếp tục cập nhật...

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]