Cập nhật: 13:14 21/11/2022
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII sắp tới đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII sắp tới đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Sáng 21/11, UBND tỉnh họp nghe báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm), HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng dự.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại Kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua 29 nội dung (gồm 13 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề). Đến hết ngày 19/11, có 27 nội dung đã được các sở, ngành trình UBND tỉnh và 2 nội dung các sở, ngành chưa trình UBND tỉnh.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Một số nội dung quan trọng dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 11 như: chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh; kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2023; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác…

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: nội dung dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự kiến trình kỳ họp cuối năm, đến nay, Sở NN&PTNT đã hoàn thành và trình UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo nội dung và tiến độ thực hiện các nội dung đơn vị được phân công để trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn góp ý một số nội dung về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý điều chỉnh các nội dung dự thảo các báo cáo, nghị quyết, trong đó tập trung vào đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhận định tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chính sách phát triển du lịch…

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Cần chuẩn bị kỹ các nội dung, rà soát lại tính hiệu quả của một số cơ chế, chính sách; cân nhắc kỹ một số nội dung cụ thể trong dự thảo nghị quyết về mức bồi dưỡng với người người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, mức thu học phí...

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, một số chỉ tiêu chưa hoàn thiện, đề nghị Cục Thống kê và các sở, ngành liên quan chủ động rà soát, tổng hợp để sớm đưa vào báo cáo. Những nội dung chưa trình UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thành. Những dự thảo báo cáo, nghị quyết đang có nhiều ý kiến góp ý, các cơ quan chủ trì xem xét để điều chỉnh phù hợp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ngành đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và hoàn thiện các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 11 đảm bảo về chất lượng, đúng thời hạn đề ra. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phân công soát xét các nội dung đảm bảo chất lượng. Trong đó, các chế độ, chính sách đề ra trong các dự thảo nghị quyết chuyên đề phải sát với thực tiễn, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tính khả thi, hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo trên lĩnh vực thuế, quản lý đất đai, đầu tư công, thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, doanh nghiệp phát triển... Trước mắt, cần tập trung cao cho các nhiệm vụ cuối năm như: tăng cường công tác chống buôn lậu, quản lý thị trường, an ninh trật tự, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội...

2 nội dung chưa trình UBND tỉnh gồm các dự thảo:

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.

- Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh.

27 nội dung đã trình UBND tỉnh gồm các dự thảo:

- Nghị quyết cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025;

- Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2030;

- Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố;

- Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

- Nghị quyết Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025;

- Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025;

- Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025;

- Nghị quyết Quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;

- Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023;

- Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023 - 2025;

- Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh thông qua thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh áp dụng cho năm 2022 và những năm tiếp theo;

- Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022;

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

- Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

- Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021;

- Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022;

- Báo cáo tình hình thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022; kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023;

- Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.

Ngọc Loan


Ngọc Loan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]