Cập nhật: 18:43 18/05/2022
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII phải được triển khai kịp thời, chu đáo, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII phải được triển khai kịp thời, chu đáo, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Chiều 18/5, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh để nghe báo cáo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường kỳ giữa năm).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng dự.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp

Hoàn tất các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cho biết: Kỳ họp khai mạc vào ngày 23/5, dự kiến bế mạc vào ngày 17/6/2022 và tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 13 cuộc tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp và trực tiếp kết hợp với trực tuyến; lấy ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh và các sở, ngành; tổng hợp 65 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Quốc hội và 13 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Để tham gia góp ý vào các dự án luật và nghị quyết trình Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung thảo luận. Đối với 5 dự án luật đã thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức nghiên cứu kết quả thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý. Đối với 6 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 4 dự thảo nghị quyết thông qua, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản, tổ chức các hội nghị xây dựng pháp luật với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Cần lấy ý kiến về trách nhiệm và giải pháp để ngăn chặn tình trạng “sốt đất” đẩy giá đất lên cao so với giá trị thực tế; tập trung chất vấn các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo; trách nhiệm của Chính phủ về việc trả lời phương án dừng hay triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Đoàn cũng đã chủ động chuẩn bị xem xét, thảo luận một số vấn đề dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận tại kỳ họp. Trong đó tập trung đánh giá khái quát kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất cụ thể với Quốc hội, Chính phủ, nhất là những vấn đề gắn với địa phương.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng:Đề nghị chất vấn Bộ TN&MT để định hướng rõ trong vấn đề xử lý rác thải; đề nghị Bộ LĐ-TB&XH đánh giá tính hiệu quả trong quá trình điều trị cho các đối tượng tại cơ sở cai nghiện; đề nghị Chính phủ có hướng giải quyết dứt điểm đối với dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tham gia giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đồng thời, xem xét tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2; đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013; đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; xem xét, thông qua chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Triển khai kịp thời, đảm bảo các yêu cầu chương trình kỳ họp HĐND tỉnh

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ báo cáo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thường kỳ giữa năm HĐND tỉnh khoá XVIII, dự kiến tổ chức từ ngày 14-15/7/2022.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ báo cáo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thường kỳ

Kỳ họp sẽ xem xét các nội dung liên quan đến 8 báo cáo thường kỳ do UBND tỉnh trình; 3 báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; nghe 5 báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; xem xét các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành 17 nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác.

Về công tác chuẩn bị, UBND tỉnh gửi văn bản của kỳ họp tới Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra chậm nhất vào ngày 27/6. Các ban HĐND tỉnh họp thẩm tra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7.

Văn bản chính thức của kỳ họp (sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh) gửi tới Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 4/7. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi tài liệu tới các đại biểu chậm nhất vào ngày 7/7.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh làm rõ các nội dung liên quan đến báo cáo, đề án, tờ trình trình tại kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho các ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương từ ngày 20/6 đến ngày 24/6.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động tích cực, hiệu quả của Đoàn ĐBQH tỉnh; tin tưởng tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng lưu ý, Đoàn ĐBQH tỉnh cần tiếp tục có ý kiến về tình trạng hôn nhân cận huyết của dân tộc Chứt; chủ động bố trí, sắp xếp làm việc, trao đổi với các bộ, ban, ngành Trung ương bên lề kỳ họp nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện cho tỉnh.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành soát xét, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung. Các ban HĐND rà soát công tác chuẩn bị, trọng tâm là thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan hoàn thành và gửi báo cáo cho đại biểu trước kỳ họp theo đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng lưu ý, việc đề ra các chủ trương, chính sách mới phải bám sát các quy định, đảm bảo không xảy ra vướng mắc khi triển khai thực hiện.

UBND tỉnh cần rà soát để tiếp tục tham mưu cho HĐND tỉnh điều chỉnh các quy định của Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng đề cập tới các nội dung liên quan đối với chính sách phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, tiếp tục giao Sở Nội vụ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các quy định để tham mưu trên phương châm tạo điều kiện nhưng đảm bảo công bằng giữa các địa phương; Sở LĐ-TB&XH căn cứ điều kiện thực tế để tham mưu chính sách hỗ trợ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nạn nhân chất độc da cam trên cơ sở cân đối nguồn lực của tỉnh và các địa phương...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cử tri đưa ra.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]