Cập nhật: 12:46 27/08/2021
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Công an tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện 3 đề án đảm bảo chất lượng trước khi trình tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Công an tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện 3 đề án đảm bảo chất lượng trước khi trình tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

Sáng nay (27/8), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các đề án do Công an tỉnh chuẩn bị, trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà; đại diện các ban HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng dự.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp

Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và 3 đề án đề xuất UBND trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tuy vậy, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và tỉnh có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Đặc biệt là những vấn đề phát sinh sau sự cố môi trường môi trường biển và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp tới tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tình hình an ninh nông thôn, đô thị vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, nhất là vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan tới bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, triển khai một số dự án kinh tế trọng điểm.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, lượng ma túy phát hiện, thu giữ ngày càng lớn. Công tác phòng chống ma túy đã được quan tâm, đẩy mạnh nhưng kết quả còn chưa tương xứng, còn thiếu các giải pháp căn cơ, đồng bộ, người nghiện ma túy còn nhiều - đây là nguồn làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hiện nay, Công an tỉnh cũng đã bố trí 1.002 công an chính quy tại 195/195 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tối thiếu mỗi xã, thị trấn có 5 công an. Tuy vậy, cơ sở vật chất (nơi làm việc, chỗ ăn nghỉ, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ...) của lực lượng Công an xã, thị trấn hiện quá bất cập, chật chội, hư hỏng, thậm chí chưa có trụ sở làm việc; trang thiết bị, phương tiện còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và sinh hoạt.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Trước tình hình đó, việc nghiên cứu, xây dựng 3 đề án về “Đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, “Đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2026”, “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2026” là hết sức cần thiết.

Qua 3 lần tiếp thu, chỉnh lý, Công an tỉnh đã hoàn thiện dự thảo 3 đề án lần 4 trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh thông qua.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc: Việc sửa sang, xây mới trụ sở, trang bị phương tiện, công cụ cho công an xã, thị trấn là rất cần thiết, nhằm đảm bảo cho lực lượng này yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo đó, mục tiêu các đề án là bảo đảm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông thôn, đô thị được thực thi hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh tới cơ sở đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ được giao. Đề nghị thời gian tới, lực lượng công an các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, dấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm nhằm phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo bình yên cho Nhân dân.

Phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tập trung thực hiện đồng bộ 3 mục tiêu: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại ma túy nhằm ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Các đề án nên xác định rõ từng giai đoạn cụ thể để có thể bố trí nguồn kinh phí thực hiện hợp lý, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung liên quan tới 3 đề án mà Công an tỉnh xây dựng là: “Đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”; “Đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2026”; “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026”.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Trong quá trình xây dựng 3 đề án, Công an tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu cho rằng, Công an tỉnh sát cần bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương, Bộ Công an để xây dựng đề án phù hợp với tình hình thực tế; xác định rõ từng giai đoạn trong từng đề án để bố trí nguồn kinh phí hợp lý...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao nội dung 3 đề án mà Công an tỉnh đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đặt ra.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, các lực lượng công an từ tỉnh tới cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Đặc biệt, từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã, thị trấn đã lập được nhiều chiến công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm về tín dụng đen, nhờ đó cho vay lãi nặng đã giảm mạnh.

Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những tiềm ẩn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số dự án triển khai xây dựng, các loại tội phạm về ma túy ngày càng manh động. Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đối với các lực lượng công an lại càng nặng nề hơn.

“Quốc phòng, an ninh có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. An ninh trật tự không ổn định thì kinh tế - xã hội khó có thể phát triển. Việc Công an tỉnh xây dựng 3 đề án là rất thiết thực, đảm bảo lực lượng công an cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện 3 đề án đảm bảo chất lượng, đầy đủ khi trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Công an Hà Tĩnh tiếp thu góp ý, hoàn thiện 3 đề án trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII

8 tháng đầu năm 2021, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh nhìn chung ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, điểm nóng về ANTT.

Tội phạm trật tự xã hội xảy ra 275 vụ (giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2020), làm chết 5 người, bị thương 39 người, thiệt hại tài sản khoảng 24 tỷ đồng. Nổi lên là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ với quy mô lớn, có tổ chức, liên tỉnh; trộm cắp tài sản; tội phạm đánh bạc dưới mọi hình thức còn xảy ra nhiều.

Tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới, các đối tượng gia tăng các hoạt động thẩm lậu, trung chuyển, tiêu thụ ma túy với số lượng lớn. Người nghiện ma túy còn nhiều, công tác cai nghiện chưa có hiệu quả, tỷ lệ tái nghiện còn cao.

Tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham những, buôn lậu và môi trường nổi lên là các hành vi gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

TNGT xảy ra 71 vụ, làm chết 58 người, bị thương 25 người, thiệt hại tài sản 180 triệu đồng; xảy ra 34 vụ cháy, làm chết 2 người, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản 2,3 tỷ đồng...

Tin liên quan:

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]