Năm 2015, Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu thực hiện thu hồi tiền Nhà nước từ 70% trở lên sau khi có kết luận thanh tra.

Sẽ có chế tài mạnh để thu hồi tiền, tài sản của nhà nước

Năm 2015, Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu thực hiện thu hồi tiền Nhà nước từ 70% trở lên sau khi có kết luận thanh tra.

Năm 2014, ngành thanh tra đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với những thành công như phát hiện, xử lý vi phạm tăng vượt bậc, cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường hợp tác quốc tế... Đặc biệt, ứng xử của ngành thanh tra với người dân đã hoàn toàn thay đổi. Việc tiếp dân đã trở thành hoạt động thường xuyên, gần gũi và thiết thực của ngành thanh tra. Cảm nhận của người dân về Ngành thanh tra đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, người dân tin tưởng vào sự minh bạch, nghiêm minh của ngành thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (Ảnh: Đình Hiếu)

Trước thềm năm mới, trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỷnh Phong Tranh, sẽ trực tiếp giải đáp, chia sẻ với người dân về những dấu ấn ngành thanh tra năm 2014, và định hướng năm 2015.

PV: Thưa Tổng Thanh tra, trong năm 2014, dấu ấn nổi bật nhất của ngành, chính là việc phát hiện và xử lý vi phạm tăng vượt bậc. Chúng ta có thể thấy những con số ấn tượng như toàn ngành đã triển khai đến hơn 7.000 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với năm 2013, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính tới hơn 2.000 tập thể, gần 15.500 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 55 vụ việc. Vậy nguyên nhân của con số xử lý sai phạm tăng vượt bậc như vậy là do đâu, do tham nhũng, sai phạm nhiều hơn hay do ngành thanh tra quyết liệt hơn, nghiêm minh hơn?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh: Trước hết về nguyên nhân là do căn cứ vào Luật Thanh tra, cuối năm trước chúng tôi đã xây dựng định hướng cho năm sau để trình Thủ tướng Chính phủ với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, và tập trung vào công tác quản lý kinh tế xã hội, vốn tài sản của doanh nghiệp, đặc biệt là trách nhiệm công tác phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thứ hai là do ngành thành tra đổi mới về công tác chỉ đạo điều hành, trình tự quy trình thủ tục công tác thanh tra và thực hiện các cuộc thanh tra với tinh thần khách quan, công tâm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, sau kết luận thực hiện kết luận thanh tra cho hiệu quả. Thứ ba là do tính chất của việc thực thi pháp luật, ngành thanh tra quyết liệt vào cuộc, một mặt thanh tra để phát huy tính tích cực của các hoạt động cơ quan nhà nước tổ chức xã hội để xử lý tham nhũng tiêu cực. Vì vậy trong năm 2014 ngoài xử lý thu hồi tiền của nhà nước, chúng tôi cũng chuyển cơ quan điều tra 55 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tăng hơn 100%, kiến nghị thu hồi cũng rất kiên quyết.

PV: Như Tổng Thanh tra vừa cho biết, có thể thấy ngành Thanh tra đã có những thành tích nổi bật, vượt trội trong năm 2014. Vậy trong năm qua, ngành Thanh tra đã phải tự nỗ lực, và phải đối đầu với những khó khăn như thế nào để đạt được những thành tích như vậy?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh: Trước hết là khó khăn về mặt pháp luật mặc dù đã được hoàn thiện một phần nhưng hiện nay trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại phòng chống tham nhũng cũng chưa đầy đủ, hiệu lực chưa cao. Thứ hai tổ chức bộ máy chưa hệ thống, chặt chẽ, chưa nghiêm. Đặc biệt là công tác cán bộ đại đa số công chức viên chức trong toàn ngành được rèn luyện có kỷ cương nhưng có một bộ phận chưa được rèn luyện tốt, nhất là nghiệp vụ chuyên sâu chưa tinh thông. Khó khăn thứ ba là lĩnh vực thanh tra rất nhạy cảm, do vậy nếu muốn làm tốt cần có sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

PV: Một câu hỏi của người dân dành cho Tổng Thanh tra: "Thưa Tổng thanh tra, tôi được biết năm 2014, ngành thanh tra đã cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngành thanh tra cũng đã phát hiện, xử lý rất nhiều sai phạm... người dân như chúng tôi thấy rất phấn khởi, tin tưởng hơn vào sự nghiêm minh của Thanh tra chính phủ. Vậy năm 2015 ngành thanh tra có biện pháp gì để kế thừa, và phát huy những thành tích thanh tra trong năm qua?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh: Trong năm 2015 chúng tôi tập trung thực hiện tốt định hướng thanh tra được Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền các cơ quan chức năng phê duyệt, đi sâu vào lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, đặc biệt là trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để ổn định tình hình chính trị xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Mặt khác cũng để đảm bảo yêu cầu phục vụ chính trị nói chung và phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Thứ hai là công tác giải quyết khiếu nại tố cáo chúng tôi tập trung tổ chức thanh tra phát sinh mới, hạn chế khiếu nại vượt cấp đông người, phức tạp, đặc biệt những vụ việc tồn đọng kéo dài, coi là nhiệm vụ thường xuyên liên tục để hạn chế phát sinh xảy ra. Thứ ba là tập trung thực hiện các kết luận có hiệu lực pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Về công tác phòng chống tham nhũng tập trung xây dựng thể chế, gắn với công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện xử lý tham nhũng phối hợp với các ngành các cơ quan chức năng để xử lý các vụ án tham nhũng. Về xây dựng ngành chúng tôi tập trung theo tinh thần học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục những nhược điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, giáo dục cán bộ, công chức trong toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn kỉ luật, kỉ cương để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

PV: Một câu hỏi khác của người dân, xin gửi đến Tổng Thanh tra: "Thưa Tổng Thanh tra, tôi thấy hiện vẫn còn nhiều vụ việc, người dân chúng tôi khiếu nại, thanh tra đã có kết luận xử lý, nhưng vẫn kéo dài ra đến nhiều năm sau mà cũng không được xử lý. Theo tôi, việc xử lý sau thanh tra là rất quan trọng. Vì có phát hiện, mà không xử lý thì thanh tra cũng không có ý nghĩa gì. Vậy trong năm 2015, Tổng Thanh tra có những biện pháp gì để việc xử lý sau thanh tra được triệt để, quyết liệt và dứt điểm?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh: Để thực hiện có kết quả tỉ lệ cao, thu hồi tiền của nhà nước sau khi có kết luận thanh tra chúng tôi cho rằng phải có chế tài mạnh, mục tiêu là 2015 thực hiện đạt cho được thu hồi tiền nhà nước từ 70% trở lên. Muốn làm được điều đó phải nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, quan tâm xử lý sau thanh tra, để đối tượng thanh tra chấp hành thực hiện. Cùng đó chúng tôi đang xây dựng Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành về xử lí sau thanh tra, với chế tài mạnh buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện để thu hồi tiền, tài sản của nhà nước tốt hơn.

PV: Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta bước sang năm mới Ất Mùi, vậy trước thềm năm mới, Tổng thanh tra có lời nào muốn chia sẻ cùng người dân, những người luôn dõi theo quan tâm, sát cánh cùng ngành thanh tra?

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh: Trong năm 2014 ngành thanh tra đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện được dư luận quan tâm là do sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ và sự hợp tác của các cấp chính quyền, người dân và thông tin đại chúng. Nhân đây chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các cấp, các ngành và nhân dân đã đồng hành cùng chúng tôi, góp phần cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Bước sang năm 2015 chúng tôi mong muốn sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện để chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là hoàn thành kế hoạch 5 năm của cả nước và ngành thanh tra. Trước thềm năm mới, thay mặt toàn ngành thanh tra chúc các đồng chí lãnh đạo, các ngành các cấp đặc biệt là bà con nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Tổng Thanh tra Chính phủ!./.

Theo Văn Hiếu/VOV


sydong
Theo Văn Hiếu/VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]