(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi đi xa, nhưng, hình ảnh giản dị mà cao cả của Người sẽ còn sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình, chính nghĩa trên toàn thế giới. Dưới đây là những bức ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch được sưu tầm từ ấn bản "Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", xuất bản tháng 11/1970. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2018).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi đi xa, nhưng, hình ảnh giản dị mà cao cả của Người sẽ còn sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình, chính nghĩa trên toàn thế giới. Dưới đây là những bức ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch được sưu tầm từ ấn bản "Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", xuất bản tháng 11/1970. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2018).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi, khi ở Pháp.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giữa năm 1923, Người sang Liên Xô.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch năm 1945.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 31/5/1945, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người dạy: “Thực túc thì binh cường” và ngày ngày Người tăng gia sản xuất cùng đồng bào, chiến sĩ.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 1949, Đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc đã tới quây quần bên Hồ Chủ tịch.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Là người sáng lập và lãnh đạo quân đội ta, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch biên giới.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người với các đại biểu Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt, năm 1951.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giờ nghỉ trưa, Người vẫn thường đọc báo.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người chủ trì một phiên họp Hội đồng Chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thăm đền Hùng, Hồ Chủ tịch nói với các chiến sĩ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ nước”.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người thăm nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ ) Hồ Chủ Tịch (5/1956).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch thăm trường trung học Trung Hoà của Hoa Kiều ở Hà Nội.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch chuyện với học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hoà bình thế giới”.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch thăm kè Cố Đô, tình Hà Tây (1958).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tô, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem hình mẫu xây dựng thủ đô Hà Nội, Người dặn dò về vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người với các đại biểu đạo Thiên Chúa.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lên thăm khu tự trị tây Bắc (5/1959), Hồ Chủ tịch trao tặng đồng bào các dân tộc bức trướng của đồng báo Thủ đô Hà Nội.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Người ngồi đó với cây chì đỏ / Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Tố Hữu).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được Quốc hội khoá 2 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (7/1960).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 5/9/1960, Đảng lao Động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3. Trong diễn văn kha mạc, Người nêu rõ: “Đại hội lần thứ hai là đại hội kháng chiến. Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà”.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người cầm nhịp hát bài “Đoàn kết”.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mười vạn nhân dân và cán bộ tỉnh Thanh Hoá hứa với Người sẽ ra sức xây dựng Thanh Hoá thành một tỉnh kiểu mẫu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa (1961)

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 9/12/1961, về thăm quê nhà lần thứ hai, Người chụp ảnh với các chiến sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội (1966).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm đoàn đại biểu đặc biệt Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Hà Nội (12/6/1969).

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch xem triển lãm tranh miền Nam.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ trong trang phục của Hải quân nhân dân Việt Nam.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch với các anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người tặng hoa phong lan cho ba đại biểu dân quân gái Quảng Bình, Vĩnh Linh.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch và các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lời Hồ Chủ tịch: “Vì lợi ích mười năm phai trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp chúng ta.

Nguồn: caobangtv.gov.vn


Nguồn: caobangtv.gov.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 KLu B'u - 06:28 18/05/18

 Trả lời

Bức ảnh thứ 4 không giống với các bức khác. Có phải ảnh Bác Hồ không nhỉ?

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]