(Baohatinh.vn) - Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 6/9/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 6/9/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chỉ thị nêu, thời gian qua, ngành thủy sản cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, hoạt động khai thác hải sản trên biển chưa đáp ứng được các quy định quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đến nay, Ủy ban Châu Âu (EC) vẫn đang duy trì cảnh báo “Thẻ Vàng” đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tháo gỡ “thẻ vàng” được Hà Tĩnh xem là nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phát triển nghề cá bền vững.

Sau thời gian triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo “Thẻ Vàng” của Ủy ban Châu Âu, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp thủy sản, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Nhận thức của cán bộ quản lý hải sản từ tỉnh đến địa phương, cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực; công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản từ khai thác, việc ghi chép nhật ký theo quy định về khai thác hải sản, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng bốc dỡ tại cảng cá đã đạt được những kết quả bước đầu; việc kiểm soát, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển thông qua lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đã có tiến triển tốt.

Tuy vậy, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa quyết liệt, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, kiểm tra, khắc phục, chấn chỉnh sai sót, vi phạm trong khai thác hải sản; công tác thông tin tuyên truyền chưa rộng rãi; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá chưa đảm bảo đúng lộ trình theo quy định; công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá qua các cửa lạch còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và triển khai đồng bộ các ý kiến chỉ đạo của Chính Phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh về chống khai thác IUU; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các quy định liên quan; chỉ đạo thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá đúng tiến độ theo quy định; thực hiện nghiêm việc cấp, đổi giấy phép khai thác hải sản, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, cập bến, bốc dỡ hải sản tại cảng và công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật, nhất là các quy định liên quan đến khai thác IUU, khắc phục các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC, các quy định của luật pháp quốc tế.

- Quan tâm đầu tư và triển khai các dự án để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nghề cá. Đảm bảo nguồn lực và trang thiết bị cho Ban Quản lý các cảng cá, Chi cục Thủy sản và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá theo lộ trình kế hoạch; cấp giấy phép khai thác, đánh dấu tàu cá, kẻ số đăng ký tàu cá theo quy định. Hướng dẫn các địa phương triển khai, thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và địa phương liên quan triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá cập, rời cảng; kiểm soát chặt chẽ sản lượng hải sản qua cảng theo chuỗi; công tác truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai thác; ghi, nộp nhật ký khai thác hải sản theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện và hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển của tỉnh; tăng cường kiểm soát đối với các tàu cá cập cảng; xử lý nghiêm các hành vi không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng không duy trì, vô hiệu hóa thiết bị khi hoạt động trên biển hay tàu cá hoạt động không có Giấy phép khai thác hải sản, vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; không ghi nhật ký khai thác hải sản, nhật ký thu mua chuyển tải hải sản.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU; kiên quyết ngăn chặn các tàu cá xuất bến không đảm bảo đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, đặc biệt tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ động theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, tiếp nhận tin báo, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép, tổ chức môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng trao đổi thông tin những tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, ngư dân được nước ngoài trả về, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Xử lý các tổ chức cá nhân sử dụng kinh doanh, tàng trữ các dụng cụ phương tiện đánh bắt bất hợp pháp theo quy định; nắm tình hình về tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hải sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã nắm tình hình tại địa bàn quản lý có đối tượng là chủ tàu cá khai thác xa bờ và chủ tàu cá đã vi phạm, tổ chức vận động, tuyên truyền kết hợp với giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời không để tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp.

5. Ban thường vụ các huyện, thị ủy ven biển thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương cơ sở thực hiện nghiêm các giải pháp về chống khai thác IUU. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ký cam kết không vi phạm khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá khai thác xa bờ. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kẻ vẽ biển số, đánh dấu tàu cá, thiếu các giấy tờ theo quy định.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là ngư dân ven biển thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các quy định liên quan về khai thác IUU. Tích cực tham gia phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng truyền tải thông tin xấu, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến nỗ lực của Việt Nam trong tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

8. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đồng chí Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở phân công tác thành viên theo địa bàn phụ trách phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai tốt các nội dung trên, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị được quán triệt đến các chi bộ liên quan và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]