(Baohatinh.vn) - Chỉ thị vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và phổ biến trong Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp căn cước công dân

Chỉ thị vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và phổ biến trong Nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ngày 5/4/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp căn cước công dân

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra quá trình thực hiện cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh vào tối ngày 17/3/2021.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành Công an chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Quyết định số 1368/QĐ-TTg, ngày 3/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Tuy vậy, do khối lượng công việc lớn, thời gian hoàn thành gấp, phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện nên quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; xem đây là nhiệm vụ của riêng ngành Công an. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thực hiện còn thiếu đồng bộ. Việc thu nhận hồ sơ gặp khó khăn do một bộ phận Nhân dân khai báo dữ liệu chưa kịp thời, thiếu thông tin, chưa chính xác…

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu nhận hồ sơ, cấp Căn cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân bằng các phương pháp, cách thức, nội dung phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, đồng thuận cao và tích cực phối hợp, giúp đỡ các cơ quan chức năng nói chung, lực lượng Công an nói riêng đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án, nhất là việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử; hỗ trợ thêm kinh phí để mua sắm, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện cần thiết để thực hiện các dự án, hỗ trợ cho các ngành chức năng, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ngân sách địa phương, đảm bảo đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp căn cước công dân

Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Cẩm Xuyên) lăn dấu vân tay cho công dân khi đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư, gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tính chính xác, đầy đủ của thông tin bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Công an. Xây dựng phương án, kế hoạch, đề xuất tăng cường trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bố trí nhân lực nâng cao hiệu quả thực hiện việc cấp, quản lý Căn cước công dân; phấn đấu hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/6/2021.

Các huyện, thành, thị ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và cấp Căn cước công dân trên địa bàn.

Các đồng chí Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thành viên theo dõi, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chỉ đạo, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên.

Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và phổ biến trong Nhân dân.

Tin liên quan:

Hương Anh


Hương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]