(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/6), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp bàn, cho ý kiến về các đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; Bảo tồn, phát huy một số di sản văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2035.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Sáng nay (2/6), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp bàn, cho ý kiến về các đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; Bảo tồn, phát huy một số di sản văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2035.

Dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Bí thư Tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp vào các nội dung của 2 đề án.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND là cần thiết

Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp" do HĐND tỉnh trình bày đã đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp trong thời gian qua; xác định một số quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp.

Từ đó, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp”, làm căn cứ để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Trong việc sắp xếp, tổ chức, đổi mới HĐND cần triển khai theo hướng gọn nhưng phải tinh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ HĐND.

Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu đều khẳng định tính cần thiết việc xây dựng đề án để tiếp tục phát huy vai trò của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng gọn nhưng phải tinh để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cần chú trọng tới công tác giám sát và nâng cao hơn nữa công tác chất vấn, trả lời chất vấn của HĐND.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND chính là việc tiếp tục nâng cao hiệu quả của các kỳ họp HĐND các cấp.

Một số ý kiến nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng đại biểu HĐND, xem đây là yếu tố quan trọng, then chốt trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ và phát huy các di sản

Góp ý các nội dung của Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản trường học Phúc Giang", đại biểu cho rằng đề án phải hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nhân cách con người, phát huy những lối sống, giá trị truyền thống tốt đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trình bày nội dung Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản trường học Phúc Giang"

Các đại biểu nhấn mạnh, để bảo vệ và phát huy được các giá trị của các di sản, cần phải dựa trên nội lực, kết hợp với nguồn lực từ bên ngoài. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong việc thực hành, trao truyền các di sản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Ngành văn hóa cần có các chính sách, quan tâm đến các nghệ nhân, những con người nòng cốt. Vì trên thực tế hiện nay chúng ta chưa thật sự có một đội ngũ có chất lượng để quảng bá giá trị các di sản.

Đại biểu cũng cho rằng, để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa quản lý nhà nước với cộng đồng, các tổ chức trong nước và quốc tế. Có các giải pháp, hướng đi để từng bước khai thác và phát huy các di sản trở thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, cầntriển khai tiếp xúc cử tri sớm và trả lời cụ thể các nội dung cử tri quan tâm trước mỗi kỳ họp. Ngoài ra, cần đánh giá chất lượng, hiệu quả thực tế của HĐND cấp huyện, xã. Đối với đề án bảo tồn các di sản, đề nghị xác định rõ các nội dung trọng tâm, thiết thực để đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Cần làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Đề án nên mở rộng nội dung đánh giá hiệu quả các nhiệm kỳ để thấy được bức tranh tổng thế, nhất là chất lượng đại biểu hội đồng, những người dám thẳng thắn nói ra những vẫn đề bất cập.

Kết luận về 2 đề án, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đối với đề án bảo tồn các di sản, BTV Tỉnh ủy thống nhất ban hành kết luận nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết và vai trò quan trọng của việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong việc thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần rà soát, đánh giá thực trạng liên quan đến các di sản văn hóa, đặc biệt là vấn đề nguồn nhân lực, đồng thời làm tốt việc xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Về đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần lượng hóa được nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 trong đề án, nhất là chất lượng đại biểu, vai trò, hiệu lực, hiệu quả của HĐND cấp huyện, xã.

Chiều nay, BTV Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp để nghe và cho ý kiến về nội dung của một số đề án khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Tin liên quan:
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng
    Trang bị kiến thức, kỹ năng để đại biểu HĐND làm tròn trách nhiệm

    Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn cho đại biểu HĐNĐ cấp tỉnh, cấp huyện Hà Tĩnh đợt 1 năm 2018 diễn ra sáng nay (17/5), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nhấn mạnh, đại biểu HĐND cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng
    “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND”

    Đó là nội dung dự thảo đề án vừa được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cơ sở, diễn ra sáng nay (20/3). Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải chủ trì hội nghị.

Phúc Quang – Đình Nhất


Phúc Quang – Đình Nhất

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]