(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/10), Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với các BQL dự án: NN&PTNT; Dân dụng và Công nghiệp; Giao thông; Khu kinh tế tỉnh để chuẩn bị các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019.

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Sáng nay (29/10), Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với các BQL dự án: NN&PTNT; Dân dụng và Công nghiệp; Giao thông; Khu kinh tế tỉnh để chuẩn bị các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019.

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc

Sau hai năm kiện toàn đi vào hoạt động, các BQL dự án đầu tư, xây dựng công trình NN&PTNT; BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh (BQL dự án khu vực); BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiêp; BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã ổn định tổ chức, bộ máy, tự đảm bảo chi thường xuyên và chế độ cho người lao động.

Các BQL dự án nỗ lực khắc phục khó khăn, tiến hành thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành hiệu quả; thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý các dự án được giao.

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Hà Văn Trà - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT: Hiện nay, các dự án cũ do thời gian thực hiện kéo dài, sử dụng hết chi phí quản lý dự án trong khi dự án mới không nhiều. Do vậy, BQL gặp khó khăn trong chi phí hoạt động, cân đối trả lương hàng tháng cho người lao động và xử lý lao động dôi dư.

Theo các BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình, hiện nay, việc thực hiện nhiệm vụ vẫn tồn đọng nhiều tồn tại, khó khăn. Điển hình là một số vấn đề như: Số lượng lao động, viên chức, lao động hợp đồng các BQL sau sáp nhập khá lớn, gây khó khăn cho việc kiện toàn, tinh gọn bộ máy và việc chi trả lương cho người lao động; chưa bố trí đủ các vị trí việc làm, các chức vụ chủ chốt phải kiêm nhiệm.

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Lê Anh Dũng - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng & Công nghiệp: Hiện nay, số lượng công chức, viên chức, lao động hợp đồng lớn hơn số lượng đề án được phê duyệt. Tuy nhiên, các vị trí việc làm vẫn chưa được bố trí đủ.

Một số BQL dự án, cơ sở vật chất chưa đáp ứng làm việc như: thiếu trụ sở, thiếu phòng làm việc, thiếu phương tiện…

Các dự án chuyển giao cho Ban chủ yếu là các dự án chuyển tiếp thực hiện từ những giai đoạn trước sáp nhập và trong giai đoạn kết thúc trong khi kế hoạch đầu tư mới chưa được bố trí nguồn. Quá trình thanh quyết toán một số công trình gặp khó khăn do những tồn đọng về quy trình xử lý…

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh: Việc hoàn thiện KKT chưa xứng tầm với một KKT mang ý nghĩa động lực, đầu tàu thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, một số tồn đọng từ các dự án cũ nên quá trình xử lý phức tạp, kéo dài.

Các BQL dự án kiến nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, có chính sách và hướng dẫn cụ thể đối với ổn định bộ máy tổ chức, biên chế viên chức; bố trí kinh phí xử lý cho số lao động dôi dư theo tinh thần nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đôn đốc công tác GPMB ở các huyện, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, việc kiện toàn, sáp nhập các BQL xây dựng trong thời gian qua đã tập trung đầu mối công trình, dự án, nâng cao năng lực quản lý dự án của BQL.

Tuy nhiên, hoạt động của các BQL vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, có nguyên nhân từ việc thiếu quan tâm và vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành trong việc cùng phối hợp với các BQL. Do vậy, việc huy động nguồn vốn cho các dự án, quản lý dự án hạn chế.

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Ông Nguyễn Trọng Nhiệu - thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Việc thiếu quan tâm và vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành trong việc cùng phối hợp với các BQL khiến việc huy động nguồn vốn cho các dự án, quản lý dự án hạn chế.

Các sở liên quan như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính cần có sự hỗ trợ tốt hơn trong việc giải quyết các chính sách về tài chính,

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng đề nghị các BQL dự án thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc đã được phê duyệt. Theo đó, đẩy nhanh các dự án đang triển khai và thực hiện các thủ tục xử lý, thanh quyết toán các dự án cũ đúng quy trình pháp luật.

Các BQL dự án cần thực hiện đúng chức năng, quy chế làm việc đã được phê duyệt

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Đề nghị các BQL dự án thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc đã được phê duyệt; đẩy nhanh các dự án đang triển khai và thực hiện các thủ tục xử lý, thanh quyết toán các dự án cũ đúng quy trình pháp luật.

Liên quan đến kiện toàn bộ máy tổ chức, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các BQL dự án bám sát đề án được phê duyệt, kiện toàn, bổ sung các chức danh vị trí công việc.

Về các lao động dôi dư, cần có giải pháp tuyên truyền, vận động và có chính sách hỗ trợ nhằm kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Quan tâm đến đời sống của người lao động.

Đồng thời, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tham mưu tỉnh có điều chỉnh, bổ sung trong việc quản lý nhà nước; tích cực hướng dẫn, phối hợp với các BQL dự án trong việc tuyển dụng viên chức, xử lý lao động dôi dư.

Tin liên quan:

N.O


N.O

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]