Cập nhật: 11:11 09/07/2020
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự tham dự của 155 đại biểu đại diện cho 2.917 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự tham dự của 155 đại biểu đại diện cho 2.917 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành về tham dự đại hội.

Sáng nay (9/7), huyện Vũ Quang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các thành viên trong đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại Vũ Quang dự đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Diễn văn khai mạc đại hội của Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng nêu rõ, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang được tổ chức trong thời điểm huyện nhà đã trải qua 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển.

Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu bước đầu sau 20 năm thành lập huyện và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, là sự kiện đặc biệt quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng khai mạc đại hội.

Thành công của đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Vì vậy, đề nghị các đại biểu đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà; phát huy cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trí tuệ, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các nội dung để hoàn thành chương trình của đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại, du lịch, nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững; phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội có 155 đại biểu, đại diện cho 2.917 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Vũ Quang đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2020 ước đạt 3.061,22 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,76%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,75 triệu đồng, tăng 15,75 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng thu ngân sách đạt 686,440 tỷ đồng/năm; trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 35,861 tỷ đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 37,86%, công nghiệp - xây dựng 40,67%, thương mại - dịch vụ 21,47%.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả khá và theo hướng bền vững, có nhiều mô hình mới hiệu quả. Toàn huyện xây dựng mới 775 mô hình kinh tế cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, nâng tổng số lên 1.825 mô hình, các mô hình kinh tế đều được áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều thành quả nổi bật, xây dựng đô thị văn minh từng bước được tập trung thực hiện. Đến tháng 12/2019, toàn huyện có 9/9 xã đạt chuẩn NTM, với 180/180 tiêu chí, vượt trước thời gian đăng ký 1 năm. Đối với xây dựng huyện NTM, đến nay đã hoàn thành 6/9 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, toàn huyện hiện có 8.350/8.959 gia đình văn hóa, vượt 3,2% mục tiêu đại hội; 77/79 làng văn hóa, vượt 11,% mục tiêu đại hội.

Giáo dục – đào tạo có nhiều bước tiến, toàn huyện có 29/31 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 93,5%, chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà ngày càng được nâng lên.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,23%, tỷ lệ hộ cận nghèo 6,8%...

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày được quan tâm, củng cố, nhất là thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Vũ Quang tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tạo bước đột phá về ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh liên kết vùng, liên vùng và khu vực, phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tận dụng các cơ hội, tập trung khai thác mọi nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, Vũ Quang trở thành huyện có thu nhập bình quân đầu người vào tốp cao của tỉnh và đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng bộ xã Đức Lĩnh: Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua xây dựng nông thôn mới.

Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên 13%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.300 tỷ đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 80 tỷ đồng; đến năm 2025, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 76%; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 2 - 2,5%; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu mỗi năm kết nạp 60 đảng viên trở lên; 100% xã, thị trấn có hệ thống chính trị vững mạnh…

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, đại hội xác định 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát huy tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững. Khai thác lợi thế Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại; xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tham dự đại hội, các đại biểu đã đi sâu thảo luận rút ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp giải pháp trong đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Quang Nguyễn Thị Lương tham luận về: Giải pháp phát huy hiệu quả rừng và đất rừng; đẩy mạnh sản xuất liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Vũ Quang đã đoàn kết, nỗ lực, từng bước khơi dậy, phát huy tiềm năng lợi thế, tạo ra bước phát triển mới quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, tạo nền tảng, động lực quan trọng để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

“Trân trọng với những kết quả đạt được, nhưng với tinh thần tự phê bình và phê bình, đại hội cần thẳng thắn phân tích, đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đề nghị, huyện tăng cường công tác quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch trung tâm xã, thị trấn, các khu, điểm dân cư nông thôn đảm bảo hài hòa, phù hợp với thực tế; phải có kế hoạch, lộ trình thật cụ thể trong mục tiêu đưa huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng giai đoạn;

Phát huy nội lực của huyện, của từng xã, từng thôn xóm, tổ liên gia và vai trò chủ thể của mỗi người dân là yếu tố quyết định; phát huy lợi thế của các vùng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao; tập trung thực hiện các mũi đột phá; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, hạ tầng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị huyện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cấp ủy, chính quyền huyện cần chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phát sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phải đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở.

Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải thật sự là những tấm gương, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì sự phát triển của huyện.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng nhân sự BCH nhiệm kỳ mới.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng BCH nhiệm kỳ 2020-2025 là 36 đồng chí, tại đại hội sẽ bầu 34 đồng chí (khuyết 2 đồng chí bổ sung trong nhiệm kỳ).

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng như: bầu Bí thư Huyện ủy khóa V; BCH Đảng bộ huyện khóa V họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Đại hội cũng tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]