(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/4), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Sáng nay (29/4), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự.

Nâng cao năng lực chiến đấu của cấp ủy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn quân đội

Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị được Quân khu chọn đại hội trước trong 6 tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đã từng bước được hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

Có 4 trên 5 đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội; công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi trong toàn quân.

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đã được hoàn thành lần thứ 6; chương trình, kịch bản, các tài liệu liên quan đến nội dung và công tác đại hội đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ.

Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh; tham mưu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới”.

Ba khâu đột phá được Đảng bộ đặt ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn quân đội. Nâng cao năng lực chính trị, sẵn sàng chiến đấu của dân quân cơ động, dân quân biển.

Đối với công tác nhân sự, tiểu ban nhân sự, đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các vị trí chủ chốt, các đồng chí ủy viên BCH đủ điều kiện về độ tuổi tái cử theo quy định, gắn với chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị khá kỹ lưỡng

Đánh giá các nội dung chính của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, báo cáo đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nội dung đánh giá sát với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo thẩm định các nội dung chuẩn bị của Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Để hoàn chỉnh báo cáo, Đảng bộ Quân sự tỉnh cần đánh giá rõ, toàn diện về công tác xây dựng Đảng, nhất là kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ vừa qua.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Báo cáo chính trị cần phải phân tích kỹ các nguy cơ, thách thức về an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, môi trường và các hoạt động gây rối trật tự.

Đặc biệt, nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, nhất là tham gia tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, bão lũ, xây dựng NTM, đô thị văn minh, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội... trong thời bình; phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của lực lượng dân quân tự vệ.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Đảng bộ Quân sự tỉnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát phát hiện các vi phạm để kịp thời uốn nắn, xử lý.

Báo cáo cũng cần đánh giá kỹ những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua trên các mặt công tác và đề ra cụ thể hơn những phương hướng, giải pháp, tính khả thi trong thực hiện.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong nhiệm kỳ mới cũng cần quan tâm việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm; đổi mới nội dung, phương pháp; quan tâm kiểm tra giám sát năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cần phân tích vai trò, trách nhiệm, sự hy sinh của lực lượng quân sự trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 vào báo cáo, đây là một điểm nhấn.

Đối với công tác nhân sự, Đảng bộ Quân sự tỉnh cần thực hiện kỹ rà soát tiêu chuẩn chính trị theo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nêu rõ kết quả rà soát giải quyết các vấn đề nổi cộm, xử lý các đơn thư tồn đọng, phức tạp liên quan đến nhân sự đại hội.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Báo cáo cần phân tích, đánh giá sâu kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn như: phòng chống thiên tai, bão lũ, xây dựng NTM, đô thị văn minh, phòng chống dịch bệnh để thể hiện hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Nhìn thẳng vào khuyết điểm, phân tích nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đồng tình cao với các báo cáo thẩm định và ý kiến góp ý của các Ủy viên Ban Thường vụ.

Đi vào cụ thể từng nội dung, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng báo cáo chính trị đại hội đã chuẩn bị công phu song cần đánh giá khách quan, bài bản và kỹ lưỡng hơn để hoàn chỉnh. Báo cáo cần phải đánh giá sát tình hình khu vực, trong nước, Quân khu và cả tỉnh.

Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các kết quả để hoàn chỉnh báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh phải mạnh dạn nhìn thẳng vào hạn chế khuyết điểm, phân tích một cách khách quan các nguyên nhân để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ

Về mặt xây dựng Đảng, cần nêu bật 2 phần xây dựng cơ quan vững mạnh và xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trong đó phải khẳng định kỷ luật, kỷ cương của quân đội, quân đội phải thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh phải mạnh dạn nhìn thẳng vào hạn chế khuyết điểm, phân tích một cách khách quan các nguyên nhân để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ. Hiện nay các bài học kinh nghiệm rút ra trong báo cáo chưa thực sự sâu, cần phải đánh giá và rút ra được nhiều bài học sâu sắc hơn, tổng thể hơn.

Về phương châm nhiệm vụ, cần bám vào chủ đề để đề ra cho phù hợp, bởi chủ đề là linh hồn của đại hội. Các chỉ tiêu cần phải rà soát, bàn bạc lại để xem có chỉ tiêu nào có thể đặt ra mục cao hơn được không; riêng trong các nội dung đột phá, cần có nội dung đặt Quân đội cùng với các lực lượng vũ trang khác đảm bảo ổn định để cho Hà Tĩnh phát triển bền vững, phải coi Hà Tĩnh là một địa bàn đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng.

Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ phải xuyên suốt, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Hà Tĩnh và cần đưa ra các giải pháp trọng yếu cho nhiệm kỳ.

Về báo cáo kiểm điểm BCH và công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần bám theo khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ để kiểm điểm rõ; tiếp tục bàn bạc kỹ về số lượng BCH và chú trọng trẻ hóa. Qua công tác chuẩn bị nhân sự, Đảng bộ cần phải rút được bài học kinh nghiệm cho chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã góp ý một số nội dung quan trọng về chương trình đại hội, đại biểu tham dự, chương trình hành động.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]