(Baohatinh.vn) - Năm 2017 đi qua để lại nhiều cảm xúc trong lòng Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh. Trước thềm Xuân mới Mậu Tuất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn dành cho Báo Hà Tĩnh cuộc trao đổi đầy tâm huyết về những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà trong hành trình vượt qua khó khăn, hướng tới những mục tiêu lớn.

Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Năm 2017 đi qua để lại nhiều cảm xúc trong lòng Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh. Trước thềm Xuân mới Mậu Tuất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn dành cho Báo Hà Tĩnh cuộc trao đổi đầy tâm huyết về những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà trong hành trình vượt qua khó khăn, hướng tới những mục tiêu lớn.

doan ket quyet tam thuc hien thang loi cac muc tieu nhiem vu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan xã nông thôn mới Tượng Sơn, Thạch Hà (tháng 7/2017). Ảnh: Huy Tùng

- P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Vừa “đứng dậy” sau sự cố môi trường, năm 2017, tỉnh nhà lại đối mặt với nhiều thử thách. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, chúng ta đã giành được những thành tựu rất đáng phấn khởi, trân trọng trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí có thể chia sẻ về các yếu tố có tính quyết định mang lại thành công này?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Năm 2017, tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn: Hậu quả sự cố môi trường biển, diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, nông nghiệp mất mùa, giá lợn giảm sâu, tình hình an ninh trật tự có những thời điểm diễn biến phức tạp. Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Có được thành công đó, trước hết là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã xây dựng nghị quyết sát thực tiễn tình hình, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao, đồng thời, lượng hóa khả năng dự báo. Vì thế, đã có 12/17 chỉ tiêu cơ bản, quan trọng đạt và vượt kế hoạch, riêng kinh tế đã lấy lại đà tăng trưởng 10,71%.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền đã thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng phát triển các khu kinh tế, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng gắn với giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, đảm bảo môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Bởi vậy, lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 89,87% so với năm 2016. Riêng Formosa đã sản xuất được 1,6 triệu tấn thép các loại, đóng góp khoảng 39% tổng thu ngân sách của tỉnh.

doan ket quyet tam thuc hien thang loi cac muc tieu nhiem vu

Khu kinh tế Vũng Áng lấy lại đà tăng trưởng

Là một năm có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh trật tự do hậu quả của sự cố môi trường biển, tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp cùng nhân dân đã đồng lòng, chung sức, chủ động tháo gỡ nên tình hình nhanh chóng ổn định. Các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy bám rất sát tình hình cơ sở, nắm bắt và tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Những nỗ lực của các ban, ngành và nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự là một trong những đóng góp quan trọng có tính tiền đề, điều kiện để tỉnh nhà dồn sức thực hiện các mục tiêu KT-XH. Cũng từ những bài học quan trọng đó và nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

- P.V: Như Bí thư vừa khẳng định, yếu tố đầu tiên mang lại thành công chính là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, có thể thấy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thời gian qua đã được Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng và bước đầu tạo được những dấu ấn rõ nét. Xin đồng chí phân tích rõ thêm nội dung này.

Đồng chí Lê Đình Sơn: BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và quyết liệt trong hành động.

Theo đó, ban thường vụ cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “học đi đôi với làm theo”. Đưa nội dung nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Đảng thường kỳ. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác hằng tháng, quý và cả năm, cam kết thực hiện các quy định của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sát với chức năng, nhiệm vụ được giao; đề ra giải pháp cụ thể, phát huy tinh thần tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, kiên quyết, kiên trì các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên đã được tiến hành từ nhiều nhiệm kỳ trước. Ngoài tiêu chuẩn chung còn được cụ thể hóa theo hướng bám sát tình hình thực tế, gắn với thực thi công vụ. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, trong BTV Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện việc nêu gương, có cam kết bằng văn bản để thực hiện. Nội dung nêu gương được cụ thể hóa, nhất là với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những nội dung trên đã có tác động tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, đơn vị đã xuất hiện những tấm gương cán bộ, đảng viên đi đầu, gương mẫu trên các lĩnh vực, được nhân dân ghi nhận.

doan ket quyet tam thuc hien thang loi cac muc tieu nhiem vu

Bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh ngày càng khởi sắc

- P.V: Năm 2017, Đảng bộ tỉnh ta cũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo đến luân chuyển, bổ nhiệm. Có một câu nói rất hay rằng, công tác cán bộ là để cho hôm nay và cũng là cho ngày mai. Quan điểm của tỉnh về vấn đề này như thế nào, thưa Bí thư?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bởi vậy, công tác cán bộ phải được xem là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy. Với quan điểm đó, BTV Tỉnh ủy tập trung rất cao, quan tâm có chiều sâu tới công tác cán bộ vì mục tiêu chung là hướng tới phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

BTV Tỉnh ủy đã tập trung rà soát rất kỹ thực trạng đội ngũ cán bộ, bám sát các quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc rà soát, xây dựng quy hoạch được BTV cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo đúng theo hướng dẫn của Trung ương và được chuẩn bị công phu, thảo luận dân chủ, khách quan. Cán bộ đưa vào quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ đào tạo, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe và có chiều hướng, triển vọng phát triển. Năm 2017 đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển 501 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có 63 đồng chí diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, quy định và thực hiện dân chủ nên dư luận đồng tình cao.

doan ket quyet tam thuc hien thang loi cac muc tieu nhiem vu

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên nông dân xã Hương Minh (Vũ Quang) thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Bá Tân

- P.V: Vâng, có thể thấy quan điểm “phát triển KT-XH là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt” đã được Hà Tĩnh quán triệt, triển khai xuyên suốt. Trở lại với nội dung mà tỉnh ta đã tập trung nhiều công sức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đó là cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, xin Bí thư cho biết, quan điểm, các bước lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách này?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, Kết luận 05-KL/TU của BTV Tỉnh ủy là sự chuẩn bị trước một bước, tạo thuận lợi hơn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương. Từ kết luận này, cấp ủy đảng các cấp đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Nhiều đơn vị đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy.

Trong quá trình đó, chính quyền các cấp cũng đã chủ động, quyết liệt thực hiện đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, sắp xếp bên trong tổ chức bộ máy của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh. BTV Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố có quy mô nhỏ; sau sáp nhập giảm được 722 thôn, tổ dân phố.

Đặc biệt, nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, trọng tâm là sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức sở, ngành cấp tỉnh; chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại 26 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh giảm còn 4 ban. Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động hiệu quả, là một trong những địa phương tốp đầu có trung tâm hành chính công. Hiện nay đã có thêm 5 trung tâm hành chính công cấp huyện được xây dựng, đi vào hoạt động. Song song với nhiệm vụ đó, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng đề án Vị trí việc làm khối đảng, đoàn thể toàn tỉnh.

doan ket quyet tam thuc hien thang loi cac muc tieu nhiem vu

Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động hiệu quả

Những nỗ lực đạt được trong cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” sẽ được triển khai đồng bộ, bài bản, khoa học.

- P.V: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Chúng ta đồng thời đứng trước những động lực và áp lực; thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức cùng đan xen. BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung những nội dung quan trọng nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, thưa Bí thư?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ; tập trung thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Trong phát triển kinh tế, hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; thực hiện Luật Quy hoạch vừa được Quốc hội thông qua để lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách giai đoạn 2018 - 2020. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển mô hình vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả các khu kinh tế mà đầu tàu là Khu kinh tế Vũng Áng. Tập trung công tác quy hoạch, nâng cấp kết cấu hạ tầng, thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Song song với các nhiệm vụ này, tập trung chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết 04, 05, 06 của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy khóa XVIII. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội và vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- P.V: Khép lại hành trình nhiều nỗ lực, năm mới đang gõ cửa với nhiều dự định, khát vọng mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm điều gì tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh nhà?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Năm 2017, tỉnh nhà đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã đoàn kết, quyết tâm cao để vượt qua, giành được nhiều kết quả nổi bật. Tin rằng, những thành quả đáng trân trọng này sẽ là động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động, sản xuất, giành nhiều thành tựu khởi sắc trong năm 2018. Nhân dịp này, xin chúc đồng bào, đồng chí và chiến sĩ tỉnh nhà bước sang năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]