(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 9, chiều nay (2/12), các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự họp tập trung thảo luận các nội dung Tờ trình Đề án xây dựng huyện NTM giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021 và một số nội dung liên quan.

"Hà Tĩnh vượt qua khó khăn là nhờ đoàn kết, thống nhất cao"

Tiếp tục chương trình làm việc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 9, chiều nay (2/12), các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự họp tập trung thảo luận các nội dung Tờ trình Đề án xây dựng huyện NTM giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021 và một số nội dung liên quan.

>> Đánh giá thực chất nội tại nền kinh tế để xây dựng nhiệm vụ, chỉ tiêu 2017

ha tinh vuot qua kho khan la nho doan ket thong nhat cao

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung rà soát việc tổ chức thực hiện quy hoạch từ 2012 đến nay với quan điểm phát triển bền vững; tiếp tục quan tâm đến vấn đề quy hoạch liên vùng, quy hoạch phát triển kinh tế ven biển.

Cân nhắc xây dựng huyện NTM, tỷ lệ tinh giản biên chế

Trên cơ sở những kết quả đạt được sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây dựng NTM cùng với những tiềm năng, lợi thế của địa phương, các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Vũ Quang đã xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, phấn đấu trước năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM.

Trong đó, giai đoạn 2016 - 2018, huyện Vũ Quang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giai đoạn 2016 – 2019, Nghi Xuân phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giai đoạn 2016 - 2020, Đức Thọ phấn đấu có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

ha tinh vuot qua kho khan la nho doan ket thong nhat cao

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng điều hành thảo luận

Theo đánh giá, đề án của các huyện đều xác định rõ, khá chính xác khối lượng công việc, cân đối nguồn lực, kinh phí cần thực hiện. Trong đó, các địa phương cũng xác định rõ tổng nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM là huyện Nghi Xuân 1.109 tỷ đồng (hiện còn thiếu 344 tỷ đồng), Vũ Quang 1.030 tỷ đồng (hiện còn thiếu 350 tỷ đồng) và Đức Thọ 1.128 tỷ đồng (hiện còn thiếu 476 tỷ đồng).

Trên cơ sở nền tảng, khả năng cụ thể của địa phương cũng như căn cứ vào điều kiện ngân sách trong thời gian tới, nhiều đại biểu đề xuất phương án chọn 1 – 2 huyện để xây dựng.

Theo Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, xây dựng huyện NTM phải căn cứ vào nguồn lực, trong điều kiện hiện nay nên dừng lại ở 1 huyện để xây dựng.

ha tinh vuot qua kho khan la nho doan ket thong nhat cao

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Quốc Lập: Cần quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế vùng Tây Bắc; hỗ trợ để miền núi có hướng phát triển về kinh tế vườn rừng, du lịch.

Trong khi đó, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh cho rằng, nên chọn địa phương có tiềm lực kinh tế mạnh để có khả năng duy trì các tiêu chí, tránh tụt hạng sau khi đạt.

Liên quan đến nội dung này, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Văn Bình nêu: “Vũ Quang là một trong 3 huyện được chỉ đạo xây dựng huyện NTM. Đến nay, địa phương có lợi thế đặc biệt là ít đơn vị hành chính, trong khi khó khăn nhất lại ở tiêu chí giao thông. Nếu được chọn, Vũ Quang sẽ có nhiều nguồn lực hơn để xây dựng huyện NTM; nếu không, địa phương vẫn sẽ quyết tâm thực hiện…”.

ha tinh vuot qua kho khan la nho doan ket thong nhat cao

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Phạm Hữu Bình phát biểu ý kiến

Đề án tinh giản biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016 - 2021 được xây dựng trên nguyên tắc xác định tỷ lệ tinh giản biên chế của từng tổ chức, đơn vị đến 2021 giảm tối thiểu 10% so với 2015; tỷ lệ hàng năm phải đảm bảo không thấp hơn các năm còn lại…

Giải pháp về quản lý biên chế từ nay đến 2017 không giao thêm biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức; sử dụng nhiều nhất là 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản để bổ sung cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập hoặc được giao thêm chức năng…

Đóng góp ý kiến về nội dung này, các đại biểu đề nghị xem xét lại cho phù hợp với từng đơn vị, ngành để phù hợp và đáp ứng nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Trung Phước cho rằng: “Xây dựng đề án tinh giản biên chế với mục tiêu để bộ máy gọn nhẹ nhưng phải đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ phát triển. Hiện nay, lượng công việc đặt ra ngày càng lớn, bộ máy có phần chưa đáp ứng yêu cầu nên giảm 10% như đề án sẽ rất khó khăn”.

Cùng chung quan điểm, Giám đốc Sở VHTT &DL Bùi Xuân Thập đề nghị rà soát lại để vừa bám sát tình tình nhưng khả thi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong mảng kinh tế có thể giảm hơn 10% nhưng lĩnh vực văn hóa - xã hội phải xem xét lại.

ha tinh vuot qua kho khan la nho doan ket thong nhat cao

Tập trung rà soát việc thực hiện quy hoạch từ 2012 đến nay

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm, vừa cụ thể, vừa chiến lược của các đại biểu vào báo cáo, tờ trình của BTV trình BCH Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, cần hoàn chỉnh để các Ban HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra và trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Qua việc lấy phiếu góp ý về các báo cáo, tờ trình, ngoài nội dung huyện NTM, các nội dung còn lại đều nhận được hơn 90% ý kiến đồng tình của các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: “Các tờ trình, báo cáo ngày hôm nay là tiếng nói chung của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chủ quản. Các báo cáo đã bám sát quan điểm mạnh dạn nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng tình tình. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016 trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng phải khẳng định rằng, chúng ta vượt qua khó khăn chính nhờ sự đoàn kết, thống nhất”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã phân tích kỹ một số nội dung mà các đại biểu quan tâm như các bước đột phá, giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2017 và những năm tiếp theo; kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế biển; mô hình trường học mới VNEN; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề nhà ở xã hội; việc giao thu ngân sách, an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Riêng đối với đề án huyện nông thôn mới, theo số phiếu của các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, sẽ thống nhất chọn 2 huyện. Theo đó, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định căn cứ vào nguồn lực của tỉnh. Tuy nhiên, việc xây dựng huyện NTM cần gắn trách nhiệm người đứng đầu, không nợ đọng xây dựng cơ bản, tránh tụt tiêu chí sau khi đã được công nhận đạt chuẩn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung rà soát việc tổ chức thực hiện quy hoạch từ 2012 đến nay với quan điểm phát triển bền vững; tiếp tục quan tâm đến vấn đề quy hoạch liên vùng, quy hoạch phát triển kinh tế ven biển; xác định KKT Vũng Áng vẫn là KKT trọng tâm, động lực của tỉnh; tập trung đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, đặc biệt là xây dựng báo cáo đánh giá về mô hình trường học VNEN, tỷ lệ hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần đánh giá thực chất các xã về đích NTM 2016; tập trung bồi thường sau sự cố môi trường, xây dựng đề án sản xuất; kiên trì giám sát hoạt động của Formosa, hoàn chỉnh xây dựng hồ sinh học; nắm chắc tình hình, giữ vững trật tự an toàn xã hội; quan tâm công tác chi thường xuyên dịp cuối năm; tăng cường kiểm tra VSATTP trước trong và sau Tết; chuẩn bị kỳ họp HĐND các cấp hiệu quả; tổng kết cuối năm triển khai với tinh thần gọn nhẹ, không hình thức...

Trong chương trình làm việc chiều nay, các đại biểu cũng tham gia đóng góp vào các tờ trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016, phương hướng năm 2017; Đề án sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020; Đề án thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh…

Thành Chung


Thành Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]