(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18 sáng nay (6/12)

Hà Tĩnh xem xét thay thế Nghị quyết 156 về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18 sáng nay (6/12)

Hà Tĩnh xem xét thay thế Nghị quyết 156 về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND chưa thỏa đáng đối với 3 chức danh

Hà Tĩnh xem xét thay thế Nghị quyết 156 về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

Công an viên thôn cùng với thôn đội trưởng, nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình là 3 chức danh được đề nghị bổ sung, hỗ trợ phụ cấp theo dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND.

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, theo đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 để triển khai thực hiện.

Quá trình triển khai trên thực tế cho thấy, Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị định 34/2019/NĐ-CP và Kết luận số 92-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, đã thực hiện giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã; giảm hợp lý số người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố; tiết kiệm chi ngân sách, tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Thực hiện khoán chi đối với các nhóm nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người tham gia công việc khác của thôn, tổ dân phố đã tạo tính tự chủ, gắn trách nhiệm cho các đơn vị cấp xã trong bố trí nhân lực và hiệu quả công việc phù hợp tình hình thực tiễn của từng đơn vị.

Hà Tĩnh xem xét thay thế Nghị quyết 156 về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

Anh Trần Đăng Khoa (SN 1987, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) đảm nhận 5 vai trò: Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng dân quân tự vệ và Tổ trưởng liên gia (Ảnh Vũ Huyền)

Tuy nhiên, việc thực hiện bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND đang còn một số bất cập.

Các chức danh: thôn đội trưởng; công an viên thôn; nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình được hưởng phụ cấp theo các văn bản của Trung ương đang còn hiệu lực (trước Nghị định 34) được tích hợp vào nhóm những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố với mức khoán thôn, tổ dân phố loại I 25 triệu đồng/thôn/năm, loại II 22 triệu đồng/thôn/năm, loại III 20 triệu đồng/thôn/năm.

Do đó, nếu để chi trả phụ cấp cho thôn đội trưởng; công an viên; nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình theo quy định của Trung ương thì kinh phí phụ cấp cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (bí thư, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận), thấp so với mức độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ.

Hà Tĩnh xem xét thay thế Nghị quyết 156 về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

Cử tri Nguyễn Trọng Vị (xã Thanh Lộc, Can Lộc): Chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn còn thấp dẫn đến việc tìm người để đảm nhận các nhiệm vụ còn khó khăn (Ảnh: Võ Đạt)

Qua tính toán, nếu bổ sung các phụ cấp cho chức danh thôn đội trưởng; nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên y tế, dân số và gia đình; đồng thời, hỗ trợ phụ cấp đối với chức danh công an viên thôn, tổ dân phố ngoài số những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố còn lại; ngân sách tỉnh phải bố trí thêm gần 49,2 tỷ đồng/năm nhưng sẽ tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng người thực hiện nhiệm vụ khác còn lại; đáp ứng đề xuất, nguyện vọng của cử tri.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND.

Nghị quyết thay thế đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Hà Tĩnh xem xét thay thế Nghị quyết 156 về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Theo tờ trình đã được Ban Pháp chế thẩm tra, UBND tỉnh bổ sung phụ cấp cho các chức danh: Thôn đội trưởng; nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình; công an viên được hưởng phụ cấp từ 0,3-0,5 mức lương cơ sở/tháng.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cho biết: “Theo tờ trình đã được Ban Pháp chế thẩm tra, UBND tỉnh bổ sung phụ cấp cho các chức danh: Thôn đội trưởng; nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình; công an viên được hưởng phụ cấp từ 0,3-0,5 mức lương cơ sở/tháng”.

Dự thảo nghị quyết gồm 8 điều; quy định chức danh, số lượng và mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Khoản 2, Điều 4 dự thảo nghị quyết nêu rõ; chức danh thôn đội trưởng và nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình là các chức danh được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Theo đó, chức danh thôn đội trưởng bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng và hưởng chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Chức danh nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình hưởng mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương cơ sở/tháng tại các xã vùng khó khăn và 0,3 mức lương cơ sở/tháng tại các xã còn lại theo quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Chức danh công an viên thôn, tổ dân phố thuộc diện hỗ trợ bồi dưỡng đặc thù theo chính sách của tỉnh bằng 0,5 lần mức lương cơ sở.

Cũng theo Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thực tế cho thấy, việc bổ sung phụ cấp cho 3 chức danh cùng với việc phát huy mô hình kiêm nhiệm các chức danh ở thôn, xóm, khối phố của một số đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua sẽ tạo cơ hội cho việc nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ của thôn xóm, khối phố. Đồng thời, sẽ tăng thu nhập cho các chức danh ở thôn xóm, khối phố.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh sau khi nghị quyết có hiệu lực thi hành, cần hướng dẫn cụ thể việc bố trí chức danh, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó, chú ý bố trí thôn đội trưởng, công an viên, nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình kiêm nhiệm nhóm nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố; hướng dẫn mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]