(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày làm việc (21 và 22/3), sáng nay, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Sau 2 ngày làm việc (21 và 22/3), sáng nay, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh, huyện Hương Sơn tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam 2 cấp huyện Hương Sơn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Chủ tịch UBMTTQ huyện Hương Sơn Nguyễn Thành Đồng: Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ 2 cấp huyện Hương Sơn tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò MTTQ; lấy khu dân cư làm trung tâm triển khai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động đã có bước phát triển mới, với phương châm hướng về khu dân cư bằng nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến hơn 900.000 m2 đất, trên 1,4 triệu ngày công lao động. Huy động nội lực trong nhân dân trên 100 tỷ đồng, con em xa quê đóng góp trên 21 tỷ đồng. Những đóng góp trên đã góp phần đưa nhanh số lượng xã đạt chuẩn NTM, từ 2 xã (năm 2014) lên 16 xã (năm 2018).

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Ông Phan Văn Quyền – Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Kim Cương, Trưởng ban MTTQ xã Sơn Kim 1: Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp hành động của MTTQ các cấp cùng các linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân Hương Sơn đã cùng nhau đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, sống "tốt đời, đẹp đạo”.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội đã được các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ. Trong 5 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" huyện vận động được trên 9,59 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 270 nhà “Đại đoàn kết"; thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khám chữa bệnh, phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Bà Nguyễn Thanh Lam – Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Thanh Lan, xã Sơn Bằng: Thông qua công tác tuyên truyền vận động, tổ chức mặt trận xã, thôn và các đoàn thể đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung tay trong các tầng lớp nhân dân xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ 2 cấp huyện Hương Sơn tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò MTTQ; lấy khu dân cư làm trung tâm triển khai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Bí thư huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: MTTQ các cấp phát huy truyền thống, tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng ghi nhận, chúc mừng những thành tích của UBMTTQ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu, MTTQ huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng: MTTQ các cấp huyện Hương Sơn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự tiêu biểu, là tấm gương tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới góp phần xây dựng Hương Sơn phát triển toàn diện và bền vững.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng các vị tham gia ủy viên UBMTTQ huyện khóa XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ông Nguyễn Thành Đồng tái đắc cử chức danh Chủ tịch MTTQ Hương Sơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 65 vị tham gia ủy viên UBMTTQ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch

Tin liên quan:
  • Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch
    Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Sơn hướng hoạt động về cơ sở

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) luôn chủ động, sáng tạo, hướng hoạt động về cơ sở, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  • Hoàn thành Đại hội MTTQ huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Thành Đồng tái cử chủ tịch
    Thực hiện tốt dân chủ cơ sở - bài học thành công của Hà Tĩnh trong xây dựng NTM

    Kinh nghiệm các địa phương thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh cho thấy, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn với thực hiện tốt các quy định về dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì việc khó mấy cũng làm được.

Thanh Hoài – Lê Tuấn


Thanh Hoài – Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]