(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, sáng nay (18/7), kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, sáng nay (18/7), kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Đầu phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và sẽ có những giải pháp kịp thời để triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kỳ họp HĐND lần này đã dành nhiều thời gian cho chất vấn văn hóa, thể hiện tinh thần tập trung cao cho lĩnh vực này.

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách tập trung cho lĩnh vực văn hóa. Mặc dù nguồn lực còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã tập trung cho bảo quản, trùng tu, tôn tạo các di tích, đặc biệt là các di tích cách mạng… Đối với các di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh đã có những chủ trương, chính sách để bảo vệ và phát huy.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bất cập trong lĩnh vực văn hóa nói chung và bảo tồn, trùng tu các di tích nói riêng như: Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa yếu về chất lượng và thiếu về số lượng, kinh phí chống xuống cấp di tích còn hạn hẹp…

Kỳ họp thứ 7 dự kiến thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cũng làm rõ một số nội dung chất vấn về lĩnh vực văn hóa như: Công tác quản lý di tích đền Chợ Củi, xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh… Theo đó, hiện UBND tỉnh đã giao Sở VH-TT&DL phối hợp với huyện Nghi Xuân điều tra, đánh giá lại mô hình quản lý đền Chợ Củi; ưu tiên những di tích xuống cấp nghiêm trọng, di tích cách mạng trong kinh phí chống xuống cấp; đang triển khai công tác chọn địa điểm, mô hình kiến trúc… để xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh; giao các cơ quan tham mưu, nghiên cứu thực hiện xây dựng dư địa chí…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung cao, hoàn thành quy hoạch phát triển KT-XH để thông qua tại kỳ họp cuối năm và trình Thủ tướng phê duyệt; tập trung chỉ đạo vụ hè thu, phòng dịch bệnh, lấy kinh nghiệm từ vụ xuân 2018 để chỉ đạo thực hiện; phát huy xây dựng NTM, không để nợ đọng trong xây dựng NTM, đưa huyện Nghi Xuân về đích NTM 2018; quản lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát lòng sông; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi…

Sau phần tiếp thu, làm rõ thêm các nội dung, kiến nghị của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá, kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng (50%) cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các vấn đề lựa chọn chất vấn đã được đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn và Thường trực HĐND tỉnh cân nhắc kỹ nhằm đảm bảo những nội dung quan trọng, cấp bách, có tác động lớn đến đời sống của người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, các thành viên UBND tỉnh trả lời chất vấn cơ bản đáp ứng yêu cầu, nội dụng đi vào trọng tâm, thực hiện theo hình thức tranh luận, truy đến cùng và chọn điểm thống nhất để triển khai thực hiện. Qua đó thể hiện sự cầu thị, tiếp thu và đưa ra những cam kết khắc phục hạn chế, tồn tại.

Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chủ động tham gia trả lời chất vấn của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cho rằng, nhờ đó đã làm rõ thêm vấn đề, đáp ứng mong đợi của đại biểu HĐND và cử tri. Đối với phần chất vấn của các đại biểu, các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND ở kỳ họp này tốt hơn, nhiều đại biểu chất vấn nhiều lần với tinh thần thẳng thắn. Có 20/51 đại biểu tham gia chất vấn (chiếm 40% đại biểu có mặt).

Ngoài ra, qua đường dây nóng, kỳ họp tiếp thu 14 ý kiến của bà con cử tri góp ý, kiến nghị, HĐND tỉnh sẽ chuyển UBND trả lời, giải quyết.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, cần rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, một số thành viên UBND tỉnh trả lời chưa trọng tâm, có đồng chí còn thể hiện sự né tránh, vòng vo; phần cam kết khắc phục còn mang tính lý thuyết, chưa cụ thể, thiếu tính khả thi. Các đại biểu HĐND tỉnh, khi đặt câu hỏi có lúc còn kể lể, phân tích, thuyết trình; đại biểu HĐND khối huyện, ngành tham gia chất vấn còn ít.

Từ kỳ họp này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các thành viên UBND tỉnh có giải pháp thực hiện cụ thể đối với những vấn đề đã cam kết tại kỳ họp; HĐND tỉnh phân công người kiểm tra, giám sát hành động của thành viên ủy ban để đảm bảo lời hứa phải được thực hiện. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, đáp ứng mong đợi, niềm tin của cử tri, nhân dân.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Liên quan đến các nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn phân tích, làm rõ và có những định hướng cụ thể trong thời gian tới.

Về Dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, đây là dự án lớn và nhận được sự kỳ vọng, nhưng hiện thực sự khó khăn, một số mục tiêu dự án không đạt. Vấn đề này thuộc về nội tại doanh nghiệp, nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan về vai trò quản lý Nhà nước. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh bàn kỹ về phương án tái cơ cấu vì mục tiêu phát triển bền vững của dự án. Đặc biệt, các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ, không để doanh nghiệp, người dân lấn chiếm đất đai…

Về vấn đề khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận đây là vấn đề cấp bách, có tác động sâu sắc đến sinh kế của người dân. Vấn đề này không chỉ ngành nông nghiệp mà là sự phối hợp của các cấp ngành, chính quyền để quản lý “tận gốc”, vận động nhân dân ý thức giữ gìn môi trường biển. Đồng thời, có cơ chế phối hợp giữa các tỉnh để hạn chế tàu ngoại tỉnh vào đánh bắt.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích, làm rõ các vấn đề về phát triển cây cao su; quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường; vấn đề về giáo dục, đặc biệt là lạm thu, bệnh thành tích…

Kỳ họp thứ 7 dự kiến thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp dự kiến thông qua các nghị quyết liên quan đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội như:

1. Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

2. Dự thảo Nghị quyết về ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

3. Dự thảo Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

5. Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.

6. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

7. Dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

8. Dự thảo Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.

9. Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; ca trù; Truyện Kiều; Mộc bản trường học Phúc Giang; Hoàng Hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo.

10. Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế ngành y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

11. Dự thảo Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo

12. Dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

13. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

14. Dự thảo Nghị quyết về củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

15. Dự thảo Nghị quyết về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

16. Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

17. Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]