(Baohatinh.vn) - Như tin đã đưa, chiều nay, sau phần tặng hoa chúc mừng các chức danh HĐND, UBND tỉnh vừa trúng cử, HĐND tỉnh tiến hành tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2011 – 2016 và họp phiên bế mạc.

Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

Như tin đã đưa, chiều nay, sau phần tặng hoa chúc mừng các chức danh HĐND, UBND tỉnh vừa trúng cử, HĐND tỉnh tiến hành tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2011 – 2016 và họp phiên bế mạc.

>> Tặng hoa chúc mừng các chức danh HĐND, UBND tỉnh vừa trúng cử

Mở đầu phiên họp tổng kết nhiệm kỳ, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XVI. Báo cáo nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Hà Tĩnh hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của cán bộ, nhân dân..., HĐND tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển KT - XH, đảm bảo QP – AN của tỉnh nhà...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XVI

Báo cáo cũng khẳng định chất lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đã được nâng lên và đã phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử, tích cực tham gia các hoạt động. Các vị trong Thường trực HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình và việc bố trí trí nhân sự Thường trực HĐND tỉnh đã thể hiện sự quan tâm của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, khẳng định tầm quan trọng của HĐND tỉnh trong hệ thống chính trị và tạo điều kiện thuận lợi để HĐND tỉnh hoạt động hiệu quả hơn. Cùng với sự hoạt động tích cực của các tổ đại biểu thì việc bố trí cả 3 trưởng ban đều hoạt động chuyên trách đã góp phần quan trọng việc thực hiện nhiệm vụ và nâng cao kết quả hoạt động...

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn điều hành phiên tổng kết nhiệm kỳ

Bên cạnh khẳng định kết quả đã đạt được, báo cáo tổng kết cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tiếp tục thể chế hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; tổ chức tốt các kỳ họp để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan xử lý tốt những vấn đề phát sinh; tổ chức nghiên cứu, khảo sát, xây dựng đề án để tham mưu BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp.

Đặc biệt, trước mắt sẽ tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và tiết kiệm; đảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng...

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày báo cáo tổng kết tổ chức, hoạt động của UBND các cấp.

Báo cáo nêu rõ số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND từ cấp tỉnh đến cấp xã; tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và huyện, các chức danh chuyên môn của UBND cấp xã; kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBND các cấp; lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính và phân cấp quản lý hành chính và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ rõ nhưng mặt còn tồn tại, các lĩnh vực còn hạn chế và tìm ra nguyên nhân gắn với việc xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh hoạt động của UBND và thành viên UBND các cấp bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế làm việc. Trong quá trình thực hiện niệm vụ đã thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kết hợp trách nhiệm tập thể UBND với việc đề cao trách nhiệm cá nhân chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND; phân công nhiệm vụ quyền hạn rõ ràng; bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, việc chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian kiểm tra, làm việc với cơ sở là một phương thức điều hành quan trọng để nắm bắt thực tiễn, đưa chính sách vào cuộc sống và ban hành các văn bản chỉ đạo sát đúng, giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn...

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bùi Nhân Sâm cũng có bài phát biểu về kết quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ và HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trên nhiều lĩnh vực công tác, nổi bật nhất là trong các hoạt động về tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri, trong thực hiện hoạt động giam sát, trong tiếp công dân và xử lý đơn thư KNTC.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử...

Tiếp đó, HĐND tỉnh cũng nghe Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của Ban Pháp chế, nghe Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên - Hoàng Quốc Cường báo cáo hoạt động của tổ trong nhiệm kỳ vừa qua và Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc - Võ Hồng Hải tham luận việc nâng cao chất lượng thảo luận tại tổ và vai trò người đại diện của cử tri.

Trước lúc tiến hành phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã tiến hành nội dung khen thưởng. Theo đó, có 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; có 2 tập thể và 27 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh và Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Viết Hậu

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Ban VH-XH và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Sau một ngày làm việc nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 16 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị một số nội dung về kiện toàn tổ chức Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung chuyên đề về phát triển KT - XH; xem xét, đánh giá về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND, UBND, các ban HĐND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao và đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016; qua đó đã tìm ra nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới...

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN năm 2016 và các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã quyết nghị...

Phát biểu với kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chúc mừng các chức danh HĐND, UBND tỉnh vừa trúng cử.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng khẳng định: Có được thành công như ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ của trung ương là sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt là đóng góp to lớn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, sự điều hành thực hiện của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ tỉnh nhà, nhất là các đồng chí vừa được HĐND tín nhiệm giao các trọng trách trong HĐND và UBND tỉnh tiếp tục phát huy được tinh thần trách nhiệm, có đóng góp công sức và trí tuệ xứng đáng vào sự nghiệp chung để đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển; qua đó góp phần quan trọng vào việc chăm lo tốt cho đời sống cho nhân dân, thực hiện thắng lợi các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, xứng đáng với sự tin yêu của đảng bộ, cử tri và nhân dân tỉnh nhà...

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]