(Baohatinh.vn) - Đóng góp vào kết quả toàn diện của tỉnh nhà trong năm 2021 và đầu năm 2022, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Trung

Đóng góp vào kết quả toàn diện của tỉnh nhà trong năm 2021 và đầu năm 2022, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Ngày 7/3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch công tác hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và các đại biểu đoàn Hà Tĩnh cùng đoàn đại biểu HĐND 18 tỉnh, thành phố tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Trung

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: Trung Thành - Báo Đại biểu nhân dân

Năm 2021, nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, một số tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung còn phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, lũ lụt, thiên tai trên diện rộng, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân. Tuy nhiên, HĐND nhiều địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Trung

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Thường trực HĐND cấp tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và đã đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt công tác; duy trì tốt các phiên họp của thường trực HĐND; tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề trong năm, góp phần chủ động trong việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Trung

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Hoạt động giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, phương thức giám sát theo hướng gọn về thành phần, tăng cường hoạt động khảo sát trước khi tổ chức giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động các ban HĐND và tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và có tính chủ động, linh hoạt hơn.

Đóng góp vào kết quả toàn diện của Hà Tĩnh trong năm 2021 và đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động. Tổ chức thành công 8 kỳ họp gồm 4 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 4 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh đã ban hành 73 nghị quyết quan trọng, cấp thiết phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và pháp luật của Nhà nước; trong đó, nhiều nội dung xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, điều hành linh hoạt, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.

Tổ chức tốt 2 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, 7 cuộc giám sát, khảo sát của các ban HĐND tỉnh. Thường trực HĐND đã giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn để nâng cao hiệu quả trả lời kiến nghị cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn.

Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hằng tháng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Phối hợp với UBND tỉnh xử lý 43 vấn đề quan trọng của tỉnh phát sinh giữa 2 kỳ họp, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết đảng bộ các tỉnh, thành phố và pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả việc “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026” để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Trung

Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Thành - Báo Đại biểu nhân dân

HĐND các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, hằng năm, nhất là định hướng chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND trong nhiệm kỳ, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát hằng năm; đề xuất với cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ và nhiều năm tiếp theo, khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của HĐND trong thực tiễn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Trung

Lãnh đạo một số ban HĐND tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Trung

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chị đạo hội nghị. Ảnh: Trung Thành - Báo Đại biểu nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh 5 yêu cầu đối với HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung.

Theo đó, tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng xây dựng nghị quyết, chất lượng giám sát, chất lượng trả lời chất vấn ở các kỳ họp; phải có kịch bản, tính toán để kỳ họp sôi động; thực hiện tiếp xúc cử tri để ghi nhận các ý kiến, phản ánh với các cơ quan chức năng để giải quyết; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, chuyên gia, cộng tác viên ở các kỳ họp.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thường trực cấp ủy để kịp thời kiện toàn các chức danh còn thiếu; chú trọng công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, quy hoạch đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tiến hành rà soát, xây dựng, ban hành các chủ trương, nghị quyết cho cả nhiệm kỳ.

Kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong đó, chú trọng tổ chức giám sát 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND các tỉnh, thành phố; giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND.

Tin liên quan:

P.V

(tổng hợp)


P.V
(tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]