(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh tại Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, do Ủy ban MTTQ VN tỉnh tổ chức sáng 11/1.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh tại Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, do Ủy ban MTTQ VN tỉnh tổ chức sáng 11/1.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động. Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đã tập trung bám cơ sở để tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyên vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cùng các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị

Trong năm, MTTQ các cấp phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Năm 2018, MTTQ các cấp đã tiếp hơn 720 lượt công dân, tiếp nhận 706 đơn (cấp tỉnh 13, cấp huyện 42, cấp xã 651); chuyển 406 đơn liên quan khiếu nại về đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thủ tục tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời giám sát kết quả giải quyết. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.144 tổ hòa giải với 15.294 hoà giải viên, năm 2018 hoà giải thành công trên 80% vụ việc.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy báo cáo kết quả công tác mặt trận 2018, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019

Mặt trận các cấp đã nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập hợp, phát triển hội viên, củng cố tổ chức và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Mai Linh: Đề nghị việc giám sát, phản biện xã hội phải có kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, công tác mặt trận còn những hạn chế nhất định như: nắm tình hình ở cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội có thời điểm chưa sâu sát, tham mưu xử lý còn chậm. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật ở một số địa phương còn hạn chế, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng GPMB-TĐC.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm: Công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn vẫn còn hạn chế

Công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - đô thị văn minh” có lúc, có nơi còn bị động, hiệu quả lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động chưa đồng bộ.

Một số phong trào, cuộc vận động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chưa được thường xuyên. Việc cụ thể hóa triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” còn chậm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hà Tĩnh.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Đại biểu hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng 2 Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Khóa XIII được hiệp thương bổ sung

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh biểu dương, ghi nhận những đóng góp của mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đối với sự phát triển chung của tỉnh.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Triển khai nhiệm vụ 2019, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện đối với những cơ chế, chính sách được ban hành để có sửa đổi, xây dựng chính sách, cơ chế mới phù hợp với thực tiễn. MTTQ các cấp bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình. Tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên MTTQ; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị...

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

... tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận

MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Hội nghị đã thông qua Chương trình phối hợp và ký kết thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

 • MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
  Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức sáng nay (25/12), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh, hệ thống dân vận các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương, đơn vị.

 • MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
  Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

  Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chiều 15/11, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

 • MTTQ và các tổ chức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
  Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các thành viên

  Sáng nay (27/7), đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Từ Văn Diện tiếp và làm việc với đoàn.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]