(Baohatinh.vn) - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII sáng nay (11/12), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, tham gia nhiều ý kiến qua đường dây nóng, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Nắm bắt thời cơ, đưa kinh tế tăng trưởng cao, bền vững và toàn diện hơn

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII sáng nay (11/12), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, tham gia nhiều ý kiến qua đường dây nóng, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

nam bat thoi co dua kinh te tang truong cao ben vung va toan dien hon

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII được tiến hành sau thành công Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 và Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn và ban hành 4 nghị quyết, 1 kết luận về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên các lĩnh vực quan trọng, định hướng phát triển của tỉnh Hà Tĩnh cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận và quyết định các cơ chế, chính sách cụ thể để đưa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuộc sống hiệu quả.

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có: Từ nhiệm vụ khắc phục và quản lý môi trường sau sự cố môi trường biển đến thiên tai, bão lụt, dịch bệnh liên tục xảy ra. Đặc biệt, bão số 10 với cấp độ siêu bão đã gây thiệt hại rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, lấy được đà tăng trưởng kinh tế và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

nam bat thoi co dua kinh te tang truong cao ben vung va toan dien hon

12/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao, đặc biệt là các chỉ tiêu căn bản, quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhất là lĩnh vực công nghiệp. Công tác khắc phục bão lụt kịp thời, đời sống nhân dân sớm ổn định; công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cơ bản hoàn thành. Diện tích nuôi trồng, sản lượng thủy, hải sản được phục hồi, tăng trưởng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả cao. Đến nay, có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 115 xã, bằng 50% tổng số xã toàn tỉnh; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ được quan tâm chỉ đạo, chất lượng tiếp tục nâng lên. Chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực. Quan hệ hợp tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường. An ninh trật tự tuy có những diễn biến phức tạp mới nhưng đã được tập trung chỉ đạo, cơ bản đảm bảo ổn định tình hình, tạo điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

nam bat thoi co dua kinh te tang truong cao ben vung va toan dien hon

Tuy vậy, với tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm, chúng ta nghiêm túc nhận thấy rằng: Có 5/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch HĐND tỉnh giao. Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp. Thu ngân sách mặc dù đạt kế hoạch, nhưng chất lượng nguồn thu chưa bền vững; thu thuế, phí đạt thấp. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn nhiều bất cập. Khu vực dịch vụ, thương mại chuyển biến chậm, sức mua, tiêu dùng còn thấp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp giảm sâu (-3,47%), ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống người nông dân. Giải quyết các vấn đề tồn đọng còn chậm, thiếu tập trung, để xảy ra một số vụ việc tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

Năm 2018 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự báo tình hình tiếp tục có những khó khăn, thách thức. Song, tỉnh nhà cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi: Sản lượng thép có khả năng sẽ sản xuất được từ 4-6 triệu tấn, đóng góp lớn cho tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một số dự án đã đi vào hoạt động; một số dự án đã có cam kết sẽ sớm được được triển khai... Hội nghị lần thứ XIII Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành một số nghị quyết, chủ trương lớn để định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội năm 2018: định hướng phát triển du lịch; bảo vệ môi trường; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp.

nam bat thoi co dua kinh te tang truong cao ben vung va toan dien hon

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nắm bắt, tận dụng các thời cơ, thuận lợi đó để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng và các dự án thương mại, dịch vụ, du lịch, các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sau thép…Từ đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, đảm bảo bền vững, hiệu quả hơn, toàn diện hơn trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng thu ngân sách; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Do vậy, Kỳ họp thứ 5, HĐND dân tỉnh có nhiệm vụ phải tập trung cao để thảo luận, cụ thể hóa và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, đó là:

Một: Đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác đầu tư phát triển, thu, chi ngân sách, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2017; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

Hai: Xem xét và thông qua nhiều (16) nghị quyết, đặc biệt là: Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Chính sách phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025; Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chính sách về quản lý, bảo vệ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp; Chính sách bảo vệ môi trường; Chính sách phát triển du lịch; Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Kế hoạch biên chế công chức, lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 6 khóa XII.

Ba: Xem xét và cho ý kiến Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân; Báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến cử tri tại tại kỳ họp. (Đây là nội dung mới thực hiện theo Luật Chính quyền địa phương).

Bốn: Xem xét báo cáo hoạt động, thẩm tra, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm, yêu cầu.

Kỳ họp thứ 5 có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. Nhưng có thuận lợi là các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp, thảo luận, do đó cũng góp phần quan trọng cho thành công Kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và hành động vì lợi ích của Nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường tranh luận, đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng kỳ họp. Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung, đề án, báo cáo, tờ trình gửi đến các vị đại biểu. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận tại hội trường.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đi sâu vào những vấn đề cụ thể, trọng tâm, nhất là đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phân tích tính khả thi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, đảm bảo các nghị quyết thông qua chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]