Cập nhật: 13:05 18/09/2020
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 45 đồng chí hội đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất vào Ban Chấp hành; bầu ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 45 đồng chí hội đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất vào Ban Chấp hành; bầu ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 18/9, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự tham dự.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng sự tham gia của 300 đại biểu, đại diện cho 1.353 HTX trên toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Ngọc Hùng trình bày nhấn mạnh: Với nhiệm vụ “Đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện; phát huy vị trí, vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX; chủ động, sáng tạo, đồng lòng, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025”, đại hội thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị, các HTX cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch Liên minh HTX Nguyễn Ngọc Hùng trình bày diễn văn khai mạc.

Nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao đó, mỗi đại biểu cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đổi mới để Đại hội VI Liên minh HTX Hà Tĩnh thực sự là Đại hội của “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”.

Đại hội xác định chủ đề: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.

Báo cáo chính trị tại đại hội do Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thị Linh trình bày nêu rõ: Giai đoạn 2016 - 2020, KTTT, HTX Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, phát triển, bước đầu đã thay đổi về cơ cấu, chuyển sang hướng phục vụ phát triển kinh tế thành viên theo đúng nguyên tắc hoạt động của HTX.

Đến 18/8/2020, Hà Tĩnh có 3 Liên hiệp HTX, 1.353 HTX, 3.357 tổ hợp tác (THT), thu hút 128.500 thành viên, thuộc các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện - thương mại - dịch vụ tổng hợp, môi trường, xây dựng - vận tải, quỹ tín dụng nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Thị Linh trình bày báo cáo chính trị.

Doanh thu bình quân của HTX ước đạt trên 1,2 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân ước đạt 162 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của lao động 27,4 triệu đồng/người/năm.

Từ 2016 đến nay, toàn tỉnh giải thể 300 HTX, thành lập mới 423 HTX, chuyển đổi 388 HTX. Các HTX sau chuyển đổi và HTX thành lập mới sau Luật HTX 2012 đóng góp tích cực trong phát triển các mô hình liên kết.

Nhiều HTX xây dựng mô hình quy mô lớn, đầu tư vốn, công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng. Hiện có 37 sản phẩm của HTX tham gia đạt sản phẩm OCOP 3 - 4 sao. Nhiều HTX, Quỹ tín dụng nhân dân cùng tập hợp thành Hiệp hội, Hội quán, hoạt động có lợi cho sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hà Tĩnh tập trung phát triển KTTT, HTX đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, phù hợp với điều kiện, tiềm năng và lợi thế của địa phương. Sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội. Ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trong đó tập trung lĩnh vực đào tạo, tín dụng, ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến thương mại quản trị điều hành.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đặt ra các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 40 - 50 HTX, đến 2025, số thành viên tăng gấp 1,5 so với năm 2020; tỷ lệ HTX khá giỏi đạt 50% trở lên, HTX yếu kém dưới 15%; xây dựng 30 - 40 mô hình HTX điển hình tiên tiến/năm; doanh thu bình quân của HTX là 1,4 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân người lao động là 40 triệu đồng/năm…

Các giải pháp được nhấn mạnh là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; phát huy trách nhiệm của Ban chỉ đạo KTTT, HTX tỉnh và huyện, vai trò của BCH Liên minh HTX tỉnh trong thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; đổi mới tổ chức và hoạt động của BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh HTX tỉnh; tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX phù hợp với từng giai đoạn; giải thể dứt điểm các HTX vi phạm luật, ngừng hoạt động…

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Lê Vạn Hải – Giám đốc HTX nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc) tham luận: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây ăn quả, mạnh dạn đầu tư hệ thống trang trại, ứng dụng công nghệ cao trong trồng, chăm sóc và thu hoạch, đưa lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Lê Thị Khương – Giám đốc HTX thu mua và chế biến thủy sản Phú Khương (huyện Kỳ Anh) tham luận: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chế biến nước mắm truyền thống, đạt sản phẩm OCOP, doanh thu và hiệu quả không ngừng tăng lên.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển trình bày tham luận: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố, đổi mới, phát triển KTTT, HTX trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đồng thời nhìn nhận những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh tại HTX của mình, gợi ý những giải pháp phát triển KTTT vững mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo: KTTT Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020 đã đổi mới, là điểm sáng của cả nước về phát triển các loại hình và số lượng HTX. Tuy vậy, KTTT Hà Tĩnh còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Đề nghị Liên minh HTX Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá: Nhiệm kỳ 2016 - 2020, KTTT, HTX Hà Tĩnh từng bước được củng cố, phát triển đồng đều trên các lĩnh vực; xây dựng được nhiều mô hình HTX áp dụng công nghệ cao, liên doanh, liên kết tạo chuỗi giá trị. Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế, phục vụ thiết thực cho các đơn vị thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ và đề nghị Đại hội đánh giá nghiêm túc những khuyết điểm, tìm nguyên nhân để đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Liên minh HTX cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ phát triển KTTT; xác định phát triển KTTT, HTX cùng với phát triển doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh.

Đồng thời, dồn sức để thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển mạnh kinh tế hộ cá thể trong nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, trang trại, gia trại. Đổi mới nhận thức về phát triển KTTT, tiếp cận theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo, không chạy theo số lượng, củng cố HTX, THT hiện có; phát triển mới các HTX, THT khi đảm bảo các điều kiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của các HTX; kiên quyết giải thể hoặc chấm dứt những HTX yếu kém, hoặc hoạt động dưới dạng doanh nghiệp trá hình… Cùng đó là đề ra phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc của mô hình HTX kiểu mới.

Sau Đại hội, BCH, Ban Thường vụ Liên minh HTX khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thành kế hoạch cụ thể; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tin tưởng sau Đại hội, KTTT, HTX của tỉnh sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh”.

Trước đó, tại phiên trù bị chiều 17/9, Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào BCH Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Liên minh HTX tỉnh đã bầu 12 Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh, bầu ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử chức Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới...

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

... và trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Liên minh HTX Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân; tặng bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển KTTT... (Trong ảnh: Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc).

Tin liên quan:

Ngọc Loan - Thu Phương


Ngọc Loan - Thu Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]