(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ yêu cầu các sở, ngành của Hà Tĩnh chú trọng thẩm định đối với dự án thu hồi đất; nghiên cứu kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về các nội dung đề xuất điều chỉnh bổ sung, để nghị quyết sau khi được thông qua sớm đi vào cuộc sống.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ yêu cầu các sở, ngành của Hà Tĩnh chú trọng thẩm định đối với dự án thu hồi đất; nghiên cứu kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về các nội dung đề xuất điều chỉnh bổ sung, để nghị quyết sau khi được thông qua sớm đi vào cuộc sống.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 12/7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường về các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đặt vấn đề mở đầu buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe Tờ trình số 2539/TTr-STC ngày 5/7/2021 về việc sửa đổi điểm e, khoản 7, Điều 5 và bãi bỏ khoản 2, Điều 5, Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Quốc Hương trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi điểm e, khoản 7, Điều 5 và bãi bỏ khoản 2, Điều 5, Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, qua công tác rà soát, thẩm định, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh các nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi điểm e, khoản 7, Điều 5, và bãi bỏ khoản 2, Điều 5 quy định tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí đối với phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất; bãi bỏ khoản 2, Điều 6 quy định lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

Lãnh đạo Sở Tài chính cũng đã báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Trần Hữu Khanh khái quát một số nội dung chính của Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021.

Đối với nội dung Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 gồm các nội dung chính: Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất (bổ sung) năm 2021 với 235 công trình, dự án với tổng diện tích 2.446,59 ha; thông qua danh mục các công trình dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) năm 2021 trên địa bàn tỉnh với 202 công trình, dự án có tổng diện tích 268,24 ha (trong đó 217,17 ha đất trồng lúa; 51,07 ha đất rừng phòng hộ).

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021.

Lãnh đạo Sở Công thương cũng báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của HĐND tỉnh và cơ sở để kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, bổ sung quy định về quy trình, thủ tục hành chính trong Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tình đề nghị xem xét thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đến năm 2040.

Về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2040, phạm vi nghiên cứu lập Điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đến năm 2040 có tổng diện tích tự nhiên là 56.088,18 ha gồm 4 đơn vị hành chính: xã Sơn Kim I, xã Sơn Kim II, xã Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Trương Quang Long đề nghị trong báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 cần làm rõ hơn chế độ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19; cần làm rõ lý do không bố trí đủ vốn đầu tư công.

Các đại biểu cho rằng, báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 cần phân tích rõ chất lượng các nguồn thu, dự báo kịch bản hụt thu ngân sách, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động nặng nề tới tình hình kinh tế - xã hội, đời sống sản xuất của người dân.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong cho rằng, công tác chi ngân sách cần tính toán kỹ lưỡng các khoản tiết kiệm chi, để cân đối nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

Bên cạnh đó, công tác chi ngân sách cần tính toán kỹ lưỡng các khoản tiết kiệm chi, để cân đối nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn: Đối với tiền thu từ đất nên tách tiền thu từ cấp quyền và chuyển quyền sử dụng đất. Việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cần đưa tổng thể và đồng bộ để thuận lợi cho việc thực hiện.

Đối với Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của HĐND tỉnh dù mới ban hành nhưng đã cho thấy tính hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 276 là vô cùng cần thiết, để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: "Chi cho chính sách nông nghiệp, nông thôn giải ngân đạt thấp. Đề nghị soát xét thành phần hồ sơ để chính sách kịp thời đến đối tượng thụ hưởng. Trước mắt, tăng tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí chỉ mới bù đắp 1 phần kinh phí hoạt động để đảm bảo các hoạt động của tổ chức thu phí; về lâu dài cần xem xét, điều chỉnh cả mức thu phí".

Đại biểu cũng nêu ý kiến, cần tính toán rõ các hạng mục điều chỉnh quy hoạch chung KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để phát triển khu kinh tế năng động, hiệu quả, có tầm cỡ quốc tế và phù hợp với bối cảnh phát triển mới.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Đối với đăng ký biến động thông tin trên GCN QSD đất do sáp nhập các đơn vị hành chính cần miễn phí cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao các ý kiến góp ý, đề nghị các sở, ngành tiếp thu để hoàn thiện các báo cáo, trong đó lưu ý thống nhất số liệu, làm rõ thêm các nội dung theo yêu cầu, nhất là trong công tác thu - chi ngân sách.

Thống nhất số liệu, làm rõ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành chú trọng thẩm định đối với dự án thu hồi đất; nghiên cứu kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về các nội dung đề xuất điều chỉnh bổ sung, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]