(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng yêu cầu cần tuyên truyền đa dạng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân.

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng yêu cầu cần tuyên truyền đa dạng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân.

Chiều 29/3, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai một số nội dung trong thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì cuộc họp

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, các thành viên Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền đã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Nhờ đó, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng nội dung, hình thức, tạo sức lan tỏa lớn.

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống cho rằng cần dự báo và định hướng kịp thời các tình huống phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn.

Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp được các địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo đăng tải các bài viết, chuyên mục liên quan đến công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; tổ chức 2 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh với 250 lượt người tham gia; chỉ đạo đơn vị tổ chức 34 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và hơn 115 hội nghị báo cáo viên cấp xã, phường, thị trấn với hàng ngàn lượt người tham gia.

Các cơ quan báo chí đã chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng lượng tin bài tuyên truyền về bầu cử. Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh - Truyền hình mở các chuyên đề, chuyên mục kịp thời giới thiệu công tác chuẩn bị, phổ biến những nội dung chính trong Luật bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu các bước tiến hành bầu cử theo luật định.

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Công Thành: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng PA03 (Công an tỉnh) kịp thời xử lý các thông tin trái chiều, nhạy cảm trên mạng xã hội.

Các báo Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn đã có trên 200 tin bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử; Sở Thông tin và Truyền thông in sao băng đĩa phát trên hệ thống phát thanh cơ sở đến 100% xã, phường, thị trấn... Bên cạnh đó, qua hình thức cổ động, trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên.... đã tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, các địa phương, đơn vị cũng đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử; kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề nổi cộm, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử.

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu:Kết quả công tác tuyên truyền về bầu cử cần được báo cáo theo định kỳ hàng tuần; cần gắn việc tuyên truyền bầu cử với các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; soát xét lại hệ thống tuyên truyền trực quan tại cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền, đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Cần kịp thời cập nhật các văn bản liên quan tới chỉ đạo bầu cử để gửi đến cơ quan, đơn vị; các thành viên Tiểu ban tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai công tác bầu cử.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban trong việc triển khai nhiệm vụ.

Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận cuộc họp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, sắp tới là thời gian cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó, các thành viên cần tập trung thực hiện kế hoạch tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn, tập trung những nội dung cử tri quan tâm. Đa dạng thông tin tuyên truyền bằng những thành tựu kinh tế - xã hội, gắn với thi đua lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, qua đó, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân.

Ngoài ra, các thành viên Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền cần chủ động nắm chắc tình hình tại địa bàn phân công phụ trách, theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền ở cơ sở, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung tuyên truyền về bầu cử, ngay từ đầu năm, Báo Hà Tĩnh đã mở chuyên mục, tạo chủ đề, treo banner trên báo điện tử; mở chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử” trên báo in. Tính đến nay, Báo Hà Tĩnh đã đăng tải hơn 300 tin, bài (bình quân mỗi ngày từ 2-3 sản phẩm, có thời điểm 4-5 sản phẩm) và hàng ngàn bức ảnh.

Đặc biệt, Báo cũng đã cung cấp thông tin về cuộc bầu cử qua các sản phẩm phỏng vấn, qua chuyên mục hỏi - đáp về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, nhiều sản phẩm được trình bày dưới dạng Emagazine sinh động, hấp dẫn bạn đọc.

 • Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử
  Các mốc thời gian cần tập trung cho công tác thông tin, tuyên truyền là như thế ...

  LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử
  Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung vào các nội dung nào?

  LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Tuyên truyền đa dạng, chú trọng các nội dung cử tri Hà Tĩnh quan tâm về bầu cử
  Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích gì?

  LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]