(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện/thành phố/thị xã tập trung vào 2 nội dung chủ yếu là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công trung hạn 2016-2020

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện/thành phố/thị xã tập trung vào 2 nội dung chủ yếu là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

Nhà máy Cọc sợi Vinatex Hồng Lĩnh hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động

Về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015, Chỉ thị yêu cầu việc đánh giá phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, khách quan, toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tế của ngành, địa phương, từ đó rút ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu năm 2015 và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 sát đúng.

Đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015 phải đầy đủ, toàn diện tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011 - 2015 trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2013, ước thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 với tất cả các nguồn vốn: ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương), nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; vốn vay khác của ngân sách địa phương; vốn ODA...

Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình MTQG và các chương trình mục tiêu triển khai giai đoạn 2011 - 2015 tập trung vào việc phân bổ, giao vốn thực hiện, lồng ghép các chương trình; việc quản lý, điều hành và chấp hành các quy định trong quản lý chương trình MTQG; các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện, làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện.

Về phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, việc xây dựng kế hoạch phải thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm phát triển, các khâu đột phá và định hướng phát triển các ngành đã xác định tại Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, Đề án tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực canh tranh, phát triển bền vững gắn với thực hiện đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 là một bộ phận của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, do đó, trong xây dựng phải gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh; bám sát thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, các đề án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/6/2012 của Chính phủ về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại;

Tích cực thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đẩy mạnh XHH, thực hiện hợp tác công tư (PPP), huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực VH, GD, y tế; phân loại xử lý nợ đọng XDCB theo yêu cầu của trung ương. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT-XH của tỉnh.

Ngoài ra, các ngành, địa phương cần xác định số nợ đọng XDCB, kế hoạch xử lý và lập danh mục, bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; dự kiến nhu cầu thực hiện các CTMTQG và các CTMT giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần chỉ đạo của trung ương, đồng thời đề xuất hướng xử lý đối với các chương trình không tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020...

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]