Cập nhật: 13:12 08/09/2020 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM đã minh chứng rõ cho khát vọng vươn lên của Hà Tĩnh.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Việc xây dựng đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM đã minh chứng rõ cho khát vọng vươn lên của Hà Tĩnh.

Sáng 8/9, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM; đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đồng chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo một số sở ngành, huyện Nghi Xuân cùng dự làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh giữ vững quan điểm “không dừng lại” trong xây dựng NTM

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, mặc dù xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả quan trọng, trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020.

Đến nay, toàn tỉnh có 157 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 86% tổng số xã; 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Mặc dù vậy, nhìn lại tổng thể vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: sự liên kết, kết nối (hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường) giữa các vùng miền, địa phương (cấp huyện với cấp huyện, cấp huyện với tỉnh) còn hạn chế; sự gắn kết giữa nông thôn mới với phát triển đô thị văn minh chưa rõ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn kết quả còn thấp...

Vì vậy, việc xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 là phù hợp với thực tiễn, tiềm năng, lợi thế và đáp ứng nguyện vọng, khát vọng của người dân, là cơ hội, động lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành tỉnh điển hình trong xây dựng NTM; đồng thời, góp phần làm cơ sở để Trung ương tổng kết, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn NTM, áp dụng cho các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức thực hiện.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã báo cáo đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam báo cáo đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Nghi Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn NTM trước thời hạn 2 năm. Với quan điểm, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục và không có điểm kết thúc, Nghi Xuân hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt chuẩn bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn; gắn NTM với đô thị hóa nông thôn, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường, chú trọng cải tạo cảnh quan nông thôn, các giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng NTM Trung ương và các bộ ngành liên quan đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của Hà Tĩnh thời gian qua.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến: Hà Tĩnh đã chủ động trong xây dựng đề án, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh đối với xây dựng NTM trong giai đoạn tới.

Đại diện các bộ, ngành cũng đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng đề án, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh đối với xây dựng NTM trong giai đoạn tới. Đồng thời, thống nhất với sự cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành đề án, làm cơ sở để tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện, phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng cho cả nước.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Ông Trần Văn Sinh – Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hà Tĩnh nên xây dựng tỉnh NTM gắn với đô thị văn minh để đảm bảo tính kết nối và phát triển; phát huy trí tuệ, nguồn lực con em người Hà Tĩnh trên khắp mọi miền trong xây dựng tỉnh NTM.

Đối với đề án của huyện Nghi Xuân, đại diện các bộ, ngành cũng thống nhất về sự cần thiết, cấu trúc và nội dung của đề án; cơ bản đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện một số nội dung, lĩnh vực.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Bà Vi Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hoan nghênh, đánh giá cao đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn kiểu mẫu về văn hóa, du lịch. Đây cũng là trách nhiệm, vinh dự của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bộ sẽ đồng hành với địa phương trong quá trình triển khai đề án.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành bằng văn bản cũng như tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện đề án; khẳng định luận cứ sự cần thiết xây dựng thí điểm tỉnh NTM.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, mặc dù những năm qua, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng NTM nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Đó là, thiếu sự gắn bó kết nối kinh tế vùng, lĩnh vực, ngành và từng địa phương. Đầu tiên phải là kết nối hạ tầng, tiếp đó là kết nối giữa nông thôn với đô thị, kết nối trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, kết nối giữa nông thôn và đô thị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, lý do chọn Hà Tĩnh để xây dựng tỉnh NTM là Hà Tĩnh có 3 miền: miền núi, đồng bằng, ven biển, có truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng và cái quan trong nhất là nhiệm kỳ qua Hà Tĩnh đã phát huy được sức mạnh Nhân dân xây dựng NTM, trong đó ý chí tự lực tự cường là quyết định. Trong xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã huy động được sức mạnh của Nhân dân, do dân làm chủ thể.

Một điểm khác quan trọng nữa đó là Hà Tĩnh là vùng khó khăn, khí hậu thiên tai khắc nghiệt, nhưng nếu thực hiện được các tiêu chí, nội dung như đề án thì có thể áp dụng cho nhiều tỉnh thành thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cũng cho rằng, hiện chưa có bộ tiêu chí về tỉnh đạt chuẩn NTM. Vì vậy, chúng ta phải hình thành bộ tiêu chí. Hà Tĩnh tiếp thu tối đa các ý kiến của các bộ, ngành để hoàn thiện đề án trước khi trình Chính phủ, trong đó đề nghị sửa đổi các tiêu chí, tiệm cận với thực tiễn, phù hợp với tình hình chung.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của Hà Tĩnh. Đặc biệt, Hà Tĩnh luôn phát huy, thể hiện tinh thần, khát vọng vươn lên trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện rõ nét trong xây dựng NTM.

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là cần thiết, phù hợp với tình hình mới

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam: Hà Tĩnh luôn phát huy, thể hiện tinh thần, khát vọng vươn lên trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện rõ nét trong xây dựng NTM

Trong xây dựng NTM, Hà Tĩnh luôn giữ vững quan điểm “không dừng lại, không kết thúc” mà luôn củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Việc xây dựng đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM và đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 đã minh chứng rõ cho khát vọng vươn lên của Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đồng tình cao với ý kiến của Hà Tĩnh, đó là bổ sung sự cần thiết xây dựng đề án, xây dựng bộ tiêu chí phù hợp thực tiễn, để nhân rộng trên địa bàn cả nước. Đề án cần làm rõ kết nối hạ tầng giao thông với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm rõ nét đô thị trong nông thôn, kết nối kinh tế giữa các ngành, lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cũng đề nghị ban soạn thảo đề án và địa phương tổ chức rà soát lại quy hoạch giữa vùng xã, huyện và tỉnh phải liên kết với nhau; xem xét lại các chỉ tiêu của bộ tiêu chí.

Tin liên quan:

Thanh Hoài – Lê Tuấn


Thanh Hoài – Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]