Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/1, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2020; quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2019, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; các chỉ tiêu kế hoạch thuộc lĩnh vực của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sở LĐ-TB&XH đã sắp xếp, tinh giản bộ máy 1 đơn vị trực thuộc, giảm 1 tổ chi bộ do sáp nhập. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân quán triệt các nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 “Về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH đạt được trong năm qua.

Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động

Năm 2020, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị, Đảng bộ cần quan tâm đến vai trò hoạt động của chi bộ, bí thư chi bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động; chăm lo, nâng cao đời sống cho đối tượng chính sách, an sinh xã hội.

Tin liên quan:

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast