Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

(Baohatinh.vn) - 7 tổ chức đảng và 105 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh được chuyển giao về các đảng bộ: thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn và huyện Hương Khê.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Sáng 8/2, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2023.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo các quyết định được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuyển giao 5 chi bộ cơ sở và 42 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh; chuyển giao 1 đảng bộ và 22 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ huyện Hương Khê; chuyển giao 1 đảng bộ và 41 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ huyện Hương Sơn.

Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh tiếp nhận và quản lý 5 chi bộ gồm: Chi bộ Công ty CP Chè Hà Tĩnh, Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh, Chi bộ Công ty Bảo Minh Hà Tĩnh, Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJICO Hà Tĩnh và Chi bộ Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh.

Đảng bộ huyện Hương Khê tiếp nhận và quản lý Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A.

Đảng bộ huyện Hương Sơn tiếp nhận và quản lý Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn.

Các đảng bộ địa phương quản lý các tổ chức đảng và đảng viên bắt đầu từ ngày 16/1/2023.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Các đơn vị ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân cho biết: Sau khi chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh hiện còn 103 tổ chức cơ sở đảng với 8.389 đảng viên.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân phát biểu tại buổi lễ.

Việc thực hiện chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là một trong những nội dung cụ thể hóa Kết luận số 55-KL/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 16-KL/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận sự đồng hành của cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp đối với các nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong thời gian qua. Tin tưởng, các tổ chức cơ sở đảng được về sinh hoạt tại các huyện và thành phố, gắn với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thay mặt các đảng bộ tiếp nhận tổ chức đảng, Phó Bí thư Tường trực Thành ủy Hà Tĩnh Phan Ngọc Long khẳng định, các đảng bộ địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng hoạt động hiệu quả; đồng thời mong muốn các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng các đảng bộ phát triển vững mạnh.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh Phan Ngọc Long mong muốn các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng các đảng bộ phát triển vững mạnh.

Ngay sau lễ chuyển giao, ban tổ chức các huyện, thành ủy đã tiến hành tiếp nhận, rà soát thủ tục hồ sơ của từng tổ chức đảng, đảng viên.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Huyện ủy Hương Sơn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Huyện ủy Hương Khê tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Thành ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các chi bộ được chuyển giao.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast