Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở Thạch Hà có trọng tâm, trọng điểm

(Baohatinh.vn) - UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đánh giá như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 do huyện Thạch Hà tổ chức sáng 21/5.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở Thạch Hà có trọng tâm, trọng điểm

Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Thị Gái dự và phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở huyện Thạch Hà được tăng cường và đổi mới, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đã chọn nội dung có trọng tâm, những lĩnh vực còn yếu kém, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, qua đó ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục khuyết điểm, thiếu sót khi mới phát sinh.

5 năm qua (2015 – 2020), Cấp ủy và Ban thường vụ cấp ủy hai cấp kiểm tra 405 lượt tổ chức và 279 đảng viên; Thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 259 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở Thạch Hà có trọng tâm, trọng điểm

Chánh Thanh tra huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Cường tham luận về quan hệ phối hợp giữa Thanh tra và UBKT Huyện ủy trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; phối hợp trong kiểm tra, xử lý đảng viên vi phạm pháp luật.

UBKT hai cấp kiểm tra 148 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ...

Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 277 trường hợp với các hình thức khác nhau.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở Thạch Hà có trọng tâm, trọng điểm

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Sau đại hội, kịp thời kiện toàn nhân sự, có chương trình, ban hành kế hoạch cụ thể để bắt tay ngay vào công việc. Trước mắt, tập trung nhiệm vụ còn lại của năm 2020, nhất là trong xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở Thạch Hà có trọng tâm, trọng điểm, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở Thạch Hà có trọng tâm, trọng điểm

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và lãnh đạo huyện Thạch Hà trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị Thạch Hà tiếp tục nâng cao nhận thức của người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát Đảng, coi đây là việc làm thường xuyên. Tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban xây dựng Đảng và phòng, ngành, đoàn thể, MTTQ... trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Đảng.

Cũng hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast