Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn về công tác Nội chính của Đảng

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị ngành Nội chính cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn về công tác Nội chính của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 12/1, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nội chính Đảng vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn về công tác Nội chính của Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nổi bật là tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp (CCTP).

Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng, trình 10 đề án, chuyên đề lớn về công tác PNCT, tiêu cực và CCTP. Ở địa phương, ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu ban hành 2.262 văn bản cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chủ trương, chính sách về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP.

Ngành Nội chính Đảng chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, đã tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực (đã tham mưu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với 45 vụ án, xử lý 43 vụ việc, hoàn thành xét xử sơ thẩm 20 vụ án/159 bị cáo).

Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn về công tác Nội chính của Đảng

Tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, thành phố. Quan tâm thực hiện có chất lượng nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP.

Việc thẩm định và tham gia ý kiến về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, bảo đảm khách quan, thận trọng, đúng quy trình, quy định. Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực. Quan hệ phối hợp giữa ngành Nội chính Đảng với các ngành, các cấp được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP được tăng cường. Tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn.

Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn về công tác Nội chính của Đảng

Đại biểu TP Hải Phòng phát biểu tham luận tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Năm 2022, ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu, đề xuất thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và các Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, thành phố.

Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn về công tác Nội chính của Đảng

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo chức năng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất kịp thời nhằm lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, giữ vai trò quan trọng trong tham mưu đối với các dự án luật, đề án, chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở các định hướng lớn của Đảng đối với công tác nội chính, PCTN, CCTP.

Cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn về công tác Nội chính của Đảng

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình).

Theo đó, tập trung nghiên cứu đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 2030, định hướng đến năm 2045”, đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng”; đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực; đề án kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chương trình đề án theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về PCTN; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các đề án liên quan đến cơ quan nội chính, dự án luật trình Quốc hội khóa XV; nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định văn bản thuộc lĩnh vực nội chính, PCTN, CCTP.

Chủ động, sâu sát, quyết liệt trong công tác tham mưu, phát hiện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung tham mưu chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giám định, định giá; khẩn trương thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi; tham mưu cơ chế chỉ đạo, phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm toán; phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện đối với công tác PCTN, tiêu cực; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra về xử lý tố giác tin báo tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo nâng cao công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao hiệu quả công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra giám sát về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực; rà soát, xây dựng và hoàn thiện ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính “có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao”...

Năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu các văn bản của Trung ương, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 28 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, PCTN.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, theo dõi, đôn đốc 6 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp nhận, phân loại, xử lý 268/268 đơn (đạt 100%); tham mưu chuyển 37 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trực tiếp xác minh; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 19 đơn, số còn lại không đủ điều kiện xử lý hoặc trùng đơn.

Triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về KT-XH và Kiểm toán Nhà nước năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp nắm thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, điểm tin, báo chí phản ánh liên quan đến công tác nội chính, PCTN.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast