Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng nay (23/7) đã tiến hành bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và hơn 270 đại biểu đại diện cho 11.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Diễn văn khai mạc đại hội do Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phạm Đăng Nhật trình bày nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà.

Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, là đại hội của thời kỳ toàn huyện tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực xây dựng Cẩm Xuyên trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào tháng 8/2020 và huyện NTM nâng cao trước năm 2025, có nông nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh đại hội

Đại hội có nhiệm vụ tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả, thành tích đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các mũi đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Vì vậy, đại hội mong muốn mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, phát triển để đóng góp nhiều nhất và có hiệu quả nhất vào sự thành công của đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực xây dựng huyện Cẩm Xuyên trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2025, có nông nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Đặng Quốc Cương trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Đặng Quốc Cương khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, với nỗ lực cao, quyết tâm lớn, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Giá trị sản xuất vẫn duy trì ở mức cao, bình quân đạt 8,89%/năm. Dự kiến năm 2020, quy mô giá trị sản xuất đạt 11.800 tỷ đồng (bằng 1,65 lần so với năm 2015), tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng (năm 2015) lên 40 triệu đồng (năm 2020).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã khai thác hiệu quả du lịch biển Thiên Cầm để phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Theo đó, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp giảm từ 37,82% xuống còn 26,89%; công nghiệp – xây dựng tăng từ 24,67% lên 33,41%; thương mại – dịch vụ tăng từ 37,51% lên 39,7%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo khá quyết liệt, đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ chỗ chỉ có 3 xã đạt 19 tiêu chí NTM (đầu nhiệm kỳ), đến nay, Cẩm Xuyên đã có 100% xã hoàn thành 20 tiêu chí (vượt chỉ tiêu đại hội là 25% số xã về đích), có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; hoàn thành cơ bản các tiêu chí huyện NTM và đang phấn đấu được công nhận huyện NTM trong năm 2020; hạ tầng nông thôn, đô thị được tập trung đầu tư khá đồng bộ, khang trang.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Theo đó, tỷ lệ thôn/tổ dân phố văn hóa đạt 92%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%. Các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân; giáo dục - đào tạo được quan tâm; chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 12,37% (năm 2015) đến nay giảm xuống còn 4,04%.

Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được tăng cường.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phá bờ thửa nhỏ để sản xuất cánh đồng lớn giúp người dân Cẩm Xuyên thuận lợi trong việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Huy Tùng

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động;

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, phát huy dân chủ, vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xây dựng NTM. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Cẩm Xuyên sẽ tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực xây dựng Cẩm Xuyên trở thành huyện NTM nâng cao, có nông nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát triển du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ là một trong những nhiệm vụ được đại hội nhấn mạnh. Ảnh Thanh Hải

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm trên 10,7%. Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thuỷ sản 20%, công nghiệp - xây dựng 32%, thương mại - dịch vụ - du lịch 48%. Giá trị sản xuất bình quân trên một ha trồng trọt 120 triệu đồng/năm và trên một ha nuôi trồng thủy sản 285 triệu đồng/năm.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/năm. Hằng năm thành lập từ 20 doanh nghiệp, 10-15 hợp tác xã. Xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt NTM nâng cao vào năm 2024. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trên 2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, 100% dân số được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử... Hàng năm kết nạp trên 170 đảng viên...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ là: Tập trung sắp xếp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhanh và bền vững cả về số lượng, quy mô và chất lượng các sản phẩm gắn với xây dựng sản phẩm OCOP.

Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển đô thị biển Thiên Cầm, du lịch sinh thái Kẻ Gỗ, thị trấn Cẩm Xuyên, đưa du lịch và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là động lực mới cho phát triển KT-XH của huyện. Đẩy nhanh cải cách hành chính, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Văn Bình trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXI

Tiếp theo chương trình đại hội, đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến về giải pháp trong đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Lê Ngọc Hà - đại biểu Đảng bộ UBND huyện Cẩm Xuyên tham luận về phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Hoàng Văn Chương - đại biểu Đảng bộ thị trấn Cẩm Xuyên tham luận về chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và thu được nhiều kết quả khá toàn diện.

“Trân trọng những kết quả đạt được, nhưng với thái độ thẳng thắn, cầu thị, đại hội cần nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm mà báo cáo đã nêu khá đầy đủ. Đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đánh giá một cách nghiêm túc, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới” - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh phát biểu chỉ đạo đại hội

Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Cẩm Xuyên tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, có nông nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên phải thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với chương trình kế hoạch cụ thể, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, khắc phục kịp thời những hạn chế đã được chỉ ra. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu từ huyện đến cơ sở, khơi dậy và phát huy hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân.

Khẳng định nông nghiệp là lợi thế của huyện Cẩm Xuyên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương phải phấn đấu trở thành một trong những huyện đi đầu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo nền tảng để hình thành nền nông nghiệp hàng hóa phát triển quy mô lớn, hiệu quả bền vững. Bên cạnh đó, huyện cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu du lịch Thiên Cầm, từ đó kết nối, phát triển các điểm du lịch khác trên địa bàn.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cần tiếp tục tăng cường, nhất là tập trung xây dựng giáo dục Cẩm Xuyên trở thành điểm sáng của giáo dục tỉnh nhà.

Huyện cần tiếp tục tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

"Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu" - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 37 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng như: bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXXII; BCH Đảng bộ huyện khóa XXXII họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast