Đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong phát triển giáo dục

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/3, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức buổi họp duyệt Đại hội Hội Khuyến học Hà Tĩnh khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong phát triển giáo dục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng dự.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Hội Khuyến học tỉnh thông tin: Đến hiện tại, đại hội đại biểu cấp cơ sở và 13 đơn vị cấp huyện đã được hoàn thành. Toàn tỉnh có 7 đơn vị vẫn ổn định mô hình Hội Khuyến học; 6 đơn vị sáp nhập Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức.

Đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong phát triển giáo dục

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Thanh Bình báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị đại hội Hội cấp tỉnh.

Về đại hội cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào ngày 31/3/2020, với sự tham gia của gần 220 đại biểu. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa IV trình đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm của Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh khóa IV; chương trình kịch bản đại hội...

Đề án nhân sự đại hội khóa V cũng được chuẩn bị chu đáo, cụ thể với dự kiến cơ cấu 37 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ.

Đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong phát triển giáo dục

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cho ý kiến về đề án nhân sự đại hội và giới thiệu phương án chức danh Chủ tịch hội.

Góp ý tại buổi làm việc, đại biểu cơ bản thống nhất đề án nhân sự được Hội Khuyến học tỉnh xây dựng. Đại biểu cũng góp ý một số nội dung trong báo cáo chính trị trình đại hội; thành phần đại biểu khách mời và các điều kiện đảm bảo khác.

Đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong phát triển giáo dục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Về thời gian đại hội, cần linh hoạt, chủ động và xem xét tùy tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đại biểu cho rằng, trong dự thảo báo cáo chính trị, phần đánh giá kết quả cần làm rõ hơn vai trò của hội; phần nguyên nhân, tồn tại, hạn chế nên biên tập lại; phần phương hướng nhiệm kỳ tới cần xây dựng thêm giải pháp phát triển văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên; làm rõ hơn công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan.

Đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong phát triển giáo dục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Dự thảo báo cáo chính trị cần chỉnh sửa, cập nhật số liệu mới; phần nhiệm vụ và giải pháp cần bổ sung thêm nội dung về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vai trò của Hội Khuyến học; làm rõ hơn công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý, dự thảo báo cáo chính trị cần “lượng hóa”, đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học trong việc góp phần phát triển ngành giáo dục tỉnh nhà;

Đánh giá rõ hơn vai trò của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong phát triển giáo dục

Đánh giá rõ hơn vai trò của Ban Chấp hành hội; chú trọng giải pháp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; phần phương hướng, mục tiêu, giải pháp cần dày dặn hơn.

Xung quanh vấn đề nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về số lượng, cơ cấu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh hội. Tuy nhiên, với chức danh Chủ tịch Hội, lưu ý, Ban Thường vụ tỉnh hội cần bàn bạc kỹ lưỡng; ngoài các tiêu chuẩn theo quy định cần lựa chọn nhân tố là người có kinh nghiệm, tâm huyết và sức khỏe.

Liên quan đến biên chế và tổ chức bộ máy của Hội, giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ đánh giá khách quan, toàn diện trên tinh thần Kết luận số 158-KL/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về hội quần chúng, từ đó có tham mưu cụ thể các nội dung liên quan.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.