Cập nhật: 19:40 18/08/2020 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị xem xét, ưu tiên vốn cho các công trình, dự án bức bách, cần thiết cho sự phát triển của tỉnh và gắn với đời sống của người dân, cộng đồng.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị xem xét, ưu tiên vốn cho các công trình, dự án bức bách, cần thiết cho sự phát triển của tỉnh và gắn với đời sống của người dân, cộng đồng.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chiều 18/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp nghe phương án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021 và định hướng bố trí vốn để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm theo dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do vậy, việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 được bám sát theo các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và phương án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, tổng nhu cầu đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) kế hoạch năm 2021 là 10.268 tỷ đồng. Trong đó: đầu tư trong cân đối Ngân sách địa phương là 3.310 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương: 6.958 tỷ đồng (bao gồm: vốn nước ngoài ODA 1.599 tỷ đồng; vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 1.046,66 tỷ đồng; vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương 3.862 tỷ đồng).

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Giám đốc Sở Tài Chính Hà Văn Trọng: Cụm công nghiệp gần các khu đô thị nên đồng bộ hệ thống hạ tầng, xử lý rác thải có tính lâu dài. Những cụm công nghiệp có tiềm năng, lợi thế nên mở rộng.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến tổng mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu khoảng 6.000 tỷ đồng.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Thanh Huyền: Cần rà soát, xem xét, nghiên cứu theo tính cấp bách, cần thiết của dự án để có sự phân bổ nguồn vốn hợp lý.

Tổng nhu cầu đầu tư vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 (thống kê, rà soát theo báo cáo đề xuất của các địa phương, đơn vị đến ngày 6/8/2020) là trên 57.804 tỷ đồng.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Bố trí nguồn vốn cần đặt trong bối cảnh mới, đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên ngân sách cho những công trình mang tính đột phá cho tỉnh, tạo ra môi trường phát triển mới cho tỉnh.

Như vậy, tổng nhu cầu đầu tư vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn toàn tỉnh vượt 9,6 lần so với dự kiến khả năng cân đối.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, các công trình, dự án lớn thuộc lĩnh vực lĩnh vực văn hóa - xã hội, du lịch cần tập trung đầu tư cao độ; soát xét lại các khu công nghiệp, đặc biệt thuộc khu kinh tế, nếu cảm thấy không thu hút được thì nên rút.

Dự kiến sơ bộ phương án bố trí kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 như sau: Bố trí chuyển tiếp để hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 là 1.922 tỷ đồng; thu hồi vốn ứng trước 740,646 tỷ đồng; phần vốn còn lại dự kiến đầu tư các dự án mới khoảng 3.500 tỷ đồng.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Ngành Tài chính và Kế hoạch đầu tư cần rà soát lại các dự án, ưu tiên cái nào có hiệu quả thì làm; tiếp tục bố trí vốn cho các dự án đã đầu tư.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Phân bổ vốn đầu tư cần bám sát chương trình phát triển của nhiệm kỳ, những đột phá, trọng tâm, những vấn đề tạo ra dư địa phát triển của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý thảo luận để hoàn thiện bản phương án với các nội dung như: việc phân bổ, cân đối nguồn vốn cho các lĩnh vực, dự án, quan tâm phát triển khu Logistic, đầu tư cho công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế...

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trong phương án dự kiến, nội dung phân bổ đầu tư cho xây dựng NTM chưa rõ. Phương án đầu tư cần gắn xây dựng đô thị văn minh, nâng tỉ lệ đô thị hóa, xây dựng TP Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm của khu vực. Cần lưu ý làm thế nào để có khu nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm hơn nội dung khai thác tiềm năng, lợi thế phía Tây của tỉnh như: Vũ Quang, Hương Khê.

Về xây dựng thị xã Hồng Lĩnh thành đô thị loại 3, nếu không có đầu tư xác đáng thì chỉ tiêu này khó thực hiện. Với lĩnh vực văn hóa, các hạng mục trong Văn Miếu cần có sự đầu tư hơn. Bên cạnh đầu tư bệnh viện sản nhi, cần quan tâm đầu tư trung tâm dưỡng lão.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Với các dự án đang thực hiện, phải tiếp tục triển khai để hoàn thành. Trên tinh thần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống, các dự án mới chủ yếu cụ thể hóa dự thảo nghị quyết, bám vào các trục đường phát triển của tỉnh, các khu kinh tế, cụm công nghiệp.

Về xây dựng NTM, đã có đề án trong nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Trong lĩnh vực du lịch, sẽ đầu tư hạ tầng, các tuyến đường kết nối và kêu gọi xã hội hóa để bổ sung nguồn lực. Đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện phương án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chuẩn bị báo cáo, phương án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 công phu, kỹ lưỡng.

Bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, kế hoạch đầu tư năm 2021 cơ bản kế thừa những gì đã có và tiếp tục bố trí phù hợp với nguồn lực của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, năm 2015 - 2016, tỉnh đã dồn sức làm rất kỹ kế hoạch danh mục đầu tư cho giai đoạn 2016 – 2020. Đề nghị phương án bố trí kế hoạch đầu tư vốn giai đoạn 2021 - 2025 cần bám sát vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; với tinh thần trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Phương án phải được xây dựng trên tinh thần tiết kiệm nhất, làm sao có hiệu quả nhất.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị xem xét, ưu tiên cho các công trình, dự án bức bách, cần thiết cho sự phát triển của tỉnh và gắn với đời sống của người dân cộng đồng, còn cái nào chưa cần thiết thì để sau.

Về xây dựng đô thị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nghiên cứu thêm giải pháp để đầu tư xây dựng đô thị ở thị xã Hồng Lĩnh. Về đầu tư cho Khu kinh tế Vũng Áng, cần tìm hiểu thêm trong kết nối hạ tầng. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu còn nhiều trăn trở cho các công trình, dự án, tuy nhiên, với nguồn vốn hạn chế, cần nghiên cứu thêm. Việc nâng cấp các trung tâm y tế huyện, đồng ý với ý kiến cần phân bổ nguồn vốn ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện bản phương án kế hoạch đầu tư, các ban HĐND thẩm định để thông qua Thường trực HĐND và trình kỳ họp HĐND.

Về quá trình rà soát, điều chỉnh đầu tư công đang được thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần đánh giá thực chất nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp mạnh cho việc giải ngân đầu tư công có hiệu quả cao nhất.

Tin liên quan:

Thái Oanh - Ngọc Loan


Thái Oanh - Ngọc Loan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]