Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Đưa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (TĐC) thành một trong 3 chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, TX Kỳ Anh đã sớm triển khai những bước đi bài bản, quyết liệt. Nghị quyết chuyên đề được ban hành và triển khai đồng bộ, các lực lượng được huy động về cơ sở cùng nhau tháo gỡ khó khăn ở từng dự án.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Đưa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (TĐC) thành một trong 3 chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025, TX Kỳ Anh đã sớm triển khai những bước đi bài bản, quyết liệt. Nghị quyết chuyên đề được ban hành và triển khai đồng bộ, các lực lượng được huy động về cơ sở cùng nhau tháo gỡ khó khăn ở từng dự án.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra 3 mũi đột phá chiến lược, trong đó xác định: huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng trở thành KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics. Cụ thể hóa chủ trương này, ngày 22/11/2021, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển KKT Vũng Áng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng KKT Vũng Áng với các trụ cột: công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu này là yêu cầu hệ thống chính trị tập trung, ưu tiên nguồn lực thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB), hỗ trợ TĐC phục vụ các dự án; phấn đấu giai đoạn 2021-2025 GPMB trên 2.500 ha; giai đoạn 2026-2030, GPMB trên 3.000 ha.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định 1 trong 3 mũi đột phá nhiệm kỳ này là “Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics”.

Đưa công tác BT-GPMB thành một trong 3 chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025, TX Kỳ Anh đã triển khai quyết liệt các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ, BTV Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ThU ngày 30/3/2021 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB các dự án và xử lý tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Nghị quyết chỉ rõ những hạn chế như tiến độ các dự án chậm, việc giải quyết một số vụ việc tồn đọng chưa dứt điểm có phần nguyên nhân do vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt, vai trò của người đứng đầu và các tổ chức chính trị xã hội chưa phát huy rõ nét, từ đó yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho nhiệm vụ BT-GPMB với những giải pháp cụ thể.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ 2 đã xác định công tác GPMB là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cho biết, triển khai Nghị quyết 03, BTV Thị ủy đã kiện toàn các đoàn công tác phụ trách chỉ đạo tại các đảng bộ cơ sở, trong đó phân công cụ thể các đồng chí trong thường trực, BTV phụ trách chỉ đạo từng địa bàn phường, xã. Xác định công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân là giải pháp hàng đầu, đối với các dự án trọng điểm, BTV Thị ủy thành lập các tổ công tác phụ trách dự án chỉ đạo đến từng thôn, tổ dân phố để đôn đốc, phối hợp thực hiện công tác BT-GPMB như: tổ công tác tuyên truyền, vận động GPMB dự án Nhà máy Nhiệt điện II; tổ công tác tuyên truyền, vận động GPMB dự án đường điện 500 kV... Song song với lãnh đạo triển khai theo tinh thần của Nghị quyết 03, TX Kỳ Anh đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND thông qua “Đề án bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB, tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại KKT Vũng Áng”.

..........

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Tổ tuyên truyền vận động của phường Kỳ Trinh đến vận động hộ dân tổ dân phố Đông Trinh đồng thuận GPMB dự án đường dây 500Kv nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng (Ảnh 1). Tổ tuyên truyền vận động tại xã Kỳ Lợi vận động người dân GPMB phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện 2 (Ảnh 2). Người dân xã Kỳ Lợi nhận tiền bồi thường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (Ảnh 3). Tổ công tác GPMB Dự án Nhà máy Nhiệt điện 2 hội ý triển khai nhiệm vụ (Ảnh 4).

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thế Anh, nhiệm vụ BT-GPMB còn nhiều khó khăn, song, địa phương nhận thấy cũng có nhiều thuận lợi. Trước hết, đó là sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh về cơ chế, chính sách cũng như nhân sự, biên chế, trang thiết bị. Địa phương đã được bổ sung 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác BT-GPMB, đồng thời, Thường trực Thị ủy cũng điều động biệt phái 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án; biệt phái 1 công chức cấp xã có kinh nghiệm trong GPMB tại Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC thị xã Kỳ Anh; bổ sung nhân lực cho những địa phương có khối lượng công tác GPMB lớn...

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trong quá trình bồi thường, di dời tái định cư đã giúp cho các tổ dân phố Nhân Thắng và Thắng Lợi (xã Kỳ Phương) hoàn thành công tác di dời chỉ sau thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tăng cường hoạt động của các tổ công tác với sự tham gia của các sở, ngành để hỗ trợ TX Kỳ Anh trong quá trình BT-GPMB, hỗ trợ TĐC và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn gồm: tổ công tác hỗ trợ UBND thị xã Kỳ Anh xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC và tổ công tác, tổ giúp việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trọng điểm tại KKT Vũng Áng. Đây là những yếu tố hết sức cần thiết để TX Kỳ Anh tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong công tác BT-GPMB, hỗ trợ TĐC để đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án có quy mô lớn trong thời gian tới.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Gần 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở TX Kỳ Anh đã phát huy cao những kết quả, bài học kinh nghiệm giai đoạn trước, tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vị trí, vai trò của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác BT-GPMB.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Công tác GPMB thành công nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến tận thôn, xóm (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Kỳ Lợi trao đổi với cán bộ thôn 2 Tân Phúc Thành về việc hỗ trợ người dân di dời tái định cư).

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Người dân thôn 2, 3 - Tân Phúc Thành (xã Kỳ Lợi) bốc thăm nhận đất ở tái định cư.

Xã Kỳ Lợi là một trong những địa phương có nhiều dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn. Cùng với ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết 03 để tập trung chỉ đạo, Kỳ Lợi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác BT-GPMB. Trong đó, thành lập song song 2 tổ: tổ tuyên truyền, vận động (người đứng đầu cấp ủy chủ trì) và tổ công tác xử lý vướng mắc (người đứng đầu chính quyền chủ trì) để cùng phối hợp thực hiện. Cùng với sự chỉ đạo của đoàn công tác thị ủy và đảng ủy xã, tổ tuyên truyền đi trước tuyên truyền, vận động, lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, kiến nghị của người dân để chuyển tải đến cấp trên. Tổ xử lý đến từng nhà, tiếp cận người dân để giải đáp cụ thể những vướng mắc, trao đổi cách thức xử lý...

“Với cách làm này, năm 2021, xã Kỳ Lợi đã thực hiện BT- GPMB đảm bảo cho 10 dự án lớn nhỏ và hiện đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2; tiến hành kiểm đếm, chuẩn bị các bước cho việc di dời các thôn 2, 3 Tân Phúc Thành để thực hiện dự án đầu tư của Tập đoàn Vingroup” - Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Vượng cho biết.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Cán bộ xã Kỳ Lợi chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh những kết quả và mong muốn của người dân trong quá trình GMPB, tái định cư, phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại phường Kỳ Thịnh, theo Bí thư Đảng ủy Lê Văn Nga, địa phương phân công rõ ràng trách nhiệm của các đồng chí trong BTV, BCH tham gia 2 đoàn công tác chỉ đạo toàn diện và đoàn phụ trách theo các dự án trọng điểm; phát huy tối đa vai trò của cấp ủy viên cơ sở, cán bộ các tổ chức, đoàn thể. Đứng trước những khó khăn, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở tiếp tục là những người đi đầu bước trước, vận động gia đình gương mẫu thực hiện GPMB và tích cực tuyên truyền bà con nhân dân làm theo. Cùng với sự hỗ trợ của các đoàn công tác của Thị ủy, trong năm 2021, Kỳ Thịnh đã xử lý được khối lượng việc tồn đọng khá lớn, cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhiều dự án trọng điểm như: đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng; đường trục ngang Khu đô thị Kỳ Long - khu công nghiệp đa ngành; hoàn thành việc kiểm đếm, đo đạc ở 9/11 tổ dân phố chuẩn bị cho dự án đầu tư công nghệ ô tô của Tập đoàn Vingroup.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Lãnh đạo phường Kỳ Thịnh chủ trì cuộc họp GPMB liên quan đến dự án đường dây 500KV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng.

Trước những yêu cầu mới của công tác BT-GPMB tại KKT Vũng Áng, Thị ủy Kỳ Anh tiếp tục “lên dây cót” cho hoạt động chỉ đạo các đoàn công tác của BTV Thị ủy tại cơ sở và phát huy sức mạnh của hệ thống ủy ban MTTQ cùng các tổ chức thành viên. Theo ông Nguyễn Văn Hảo, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh, Nghị quyết 03 đã tạo động lực thúc đẩy lực lượng cán bộ ở MTTQ thị xã cũng như ở cấp phường, xã dành nhiều thời gian và dồn tâm sức cho cơ sở. Không quản ngày lễ, ngày nghỉ, khi có việc là anh em sẵn sàng về địa bàn phụ trách để gặp gỡ, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt công tác BT-GPMB.

.........

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

Đoàn công tác của thị xã Kỳ Anh tuyên truyền về GPMB xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tại thôn Hải phong 2, xã Kỳ Lợi.

Thực hiện Nghị quyết 03, 3 đoàn công tác do một đồng chí ủy viên BTV phụ trách chung (mỗi đoàn có từ 15-20 đồng chí thuộc các phòng, ban, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang của thị xã) đã bám sát từng thôn, từng hộ ở các xã đang thực hiện GPMB các dự án trọng điểm để thông tin về chủ trương, chính sách GPMB cho Nhân dân nắm rõ và đồng thuận, đồng thời trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc một cách nhanh nhất. Ông Dương Tri - Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã Kỳ Anh cho biết: “Ngoài vai trò là tổ trưởng tổ chỉ đạo toàn diện ở xã Kỳ Lợi, từ năm 2021, tôi nhận thêm nhiệm vụ tổ trưởng tổ tuyên truyền, vận động GPMB các dự án trên địa bàn xã. Ở hai vai này giúp tôi nắm bắt rõ hơn thực tế địa phương và tham gia chỉ đạo hiệu quả hơn”.

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

KKT Vũng Áng đang đón làn sóng đầu tư mới với nhiều dự án lớn. Trong ảnh: Công trường thi công Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Tập đoàn Vingroup.

Gần 1 năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác BT-GPMB các dự án và xử lý tồn đọng, vướng mắc, với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các nhiệm vụ BT-GPMB, TĐC ở TX Kỳ Anh đã được triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều việc tồn đọng từ khá lâu đã được tháo gỡ, những dự án mới được khởi công nhờ có mặt bằng thuận lợi, tạo đà cho KKT trọng điểm chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới.

Thu Trang - Vũ Dũng - Linh Hà - Khôi Nguyên

(còn nữa)

Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án
Giải phóng mặt bằng KKT Vũng Áng - khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc (bài 1): Huy động tổng lực cán bộ về cơ sở, gỡ khó từng dự án

1:28:03:2022:08:24

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM