Chủ tịch Quốc hội: Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia.

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thanh niên

Chủ tịch Quốc hội: Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia.

Sáng 29/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013-2018) chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Dự Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết... và 650 đại biểu của Đại hội đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013-2018) chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoànnhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội của chúng ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, ngày càng đến gần hơn với sinh viên, là người bạn thân thiết, tin cậy của sinh viên. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng thể hiện rõ nét, góp sức nâng chất hoạt động của Hội. Nhiều hoạt động của Hội có chiều sâu, có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, góp phần làm phong phú thêm các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được vẫn còn có những hạn chế, yếu kém đang đặt ra đối với công tác Hội và phong trào sinh viên. “Phải làm sao để hoạt động của Hội có hiệu quả giáo dục tốt hơn đối với sinh viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống? Phải làm sao để Hội Sinh viên ngày càng gần gũi với sinh viên, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập và cuộc sống? Phải làm sao để phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng và góp phần xây dựng môi trường giáo dục trong các nhà trường? Trả lời thỏa đáng những vấn đề nêu trên là mong muốn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vai trò nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam, đồng thời cũng là những nhiệm vụ cụ thể của các cấp bộ Hội”, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII tại Đại hội do ông Lê Quốc Phong - Bí thư BCH TW Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII trình bày nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã nhất quán thực hiện mục tiêu tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp sinh viên phấn đấu vì mục tiêu chung dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, trước hết là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục sinh viên về lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, tình nguyện vì cộng đồng; bên cạnh đó, luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ sinh viên và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Cụ thể, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đã từng bước phát triển sâu rộng; Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”được triển khai thông qua các hình thức thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”; Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong, trọng tâm là cuộc vận động“Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, được các cấp bộ Hội triển khai sâu rộng với nhiều cách làm mới; Chư­ơng trình Sinh viên học tập, sáng tạođược triển khai hiệu quả với hơn 4.500 hoạt động tại các cơ sở Hội, giúp sinh viên thích ứng với phương thức đào tạo mới; Ch­ương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên về điều kiện học tập, rèn luyệnđược các cấp bộ Hội đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những giải pháp hữu hiệu, thiết thực để tập hợp, đoàn kết sinh viên; Chương trình Sinh viên tình nguyện đã có tác động tích cực thúc đẩy các hoạt động tình nguyện trong sinh viên lên bước phát triển mới; Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh được triển khai tích cực.

650 đại biểu của Đại hội đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên cả nước tham dự Đại hội

Ông Lê Quốc Phong cũng thẳng thắn kiểm điểm còn những hạn chế, yếu kém; đó là: Công tác nắm bắt tình hình sinh viên có nơi, có lúc chưa kịp thời. Nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và những tác động tiêu cực xã hội khác thể hiện chưa rõ nét.

Văn nghệ chào mừng khai mạc Đại hội

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thanh niên sinh viên

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùnggửi tới các vị đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất; đồng thời biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên các cấp cả nước trong thời gian qua.

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên, những thanh niên ưu tú có tri thức sẽ là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam.

Qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, các thế hệ thanh niên sinh viên Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, hướng theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Truyền thống lịch sử hào hùng đó đã trở thành niềm tự hào của sinh viên Việt Nam; đã, đang và sẽ là động lực thôi thúc tuổi trẻ hành động vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngày nay, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thanh niên sinh viên nước ta, tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi đạo đức cách mạng.

Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tíchtrong học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi đạo đức cách mạng. Các phong trào sinh viên và hoạt động của Hội phong phú, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt thanh niên sinh viên tham gia, có nhiều tấm gương sinh viên không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nhiều bạn trẻ đã vượt lên số phận, điều kiện khó khăn, trở thành những tấm gương trong học tập, trong công tác. Tổ chức Hội Sinh viên ngày càng phát huy được vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đông đảo sinh viên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hoạt động của Hội Sinh viên và phong trào sinh viên cũng còn không ít những khuyết điểm, hạn chế: nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa rõ nét. Một bộ phận sinh viên chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên, lệch lạc về lối sống, mắc phải tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật. Thực trạng đó có trách nhiệm của Hội Sinh viên các cấp.

Nhất trí với các nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trình Đại hội, Chủ tịch Quốc hội tin rằng Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh một số nội dung: Một là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên; Hai là, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt; Ba là, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: ‘‘Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin vào lớp thanh niên sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng, Hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp sinh viên trở thành những người công dân tốt, cán bộ giỏi của đất nước“./.

Kim Anh - Minh Hòa

Nguồn: VOV


congthanh
Nguồn: VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]