Đức Thọ cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị BTV Huyện ủy Đức Thọ cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là việc tự kiểm tra của cấp ủy cơ sở...

Sáng 10/9, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền dẫn đầu đoàn kiểm tra giám sát của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với BTV Huyện ủy Đức Thọ về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đức Thọ cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được BTV Huyện ủy Đức Thọ triển khai trong thời gian qua đã kịp thời định hướng chính trị, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu và nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Đức Thọ cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Giang Trung báo cáo các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Triển khai trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng BTV Huyện ủy Đức Thọ đã có nhiều cách làm hay, đổi mới như: chia thành nhiều đợt, nhiều lớp để đảm bảo phòng chống dịch. Đến ngày 3/6/2021, việc học tập, quán triệt đã được hoàn thành với tổng số 30 lớp, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 81%.

Đối với việc ban hành các nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy Đức Thọ xác định mỗi năm sẽ ban hành 1 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đức Thọ cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Đề nghị BTV Huyện ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định tại các tổ chức cơ sở đảng; soát xét, đánh giá kỹ các chỉ tiêu phát triển KT-XH của nhiệm kỳ và từng năm, từ đó có các giải pháp cụ thể để thực hiện.

Đến nay, BTV Huyện ủy Đức Thọ đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chuyên môn xây dựng 4 đề án để ban hành các nghị quyết như: Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về giáo dục – đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết phát huy giá trị văn hóa và con người Đức Thọ.

Góp ý tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như: công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai học tập nghị quyết ở nhiều cơ sở còn mang tính hình thức; tinh thần, thái độ học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; xây dựng chương trình hành động còn chung chung…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm của BTV Huyện ủy Đức Thọ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đức Thọ cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị BTV Huyện ủy Đức Thọ cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đề nghị BTV Huyện ủy Đức Thọ tiếp tục xem việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng đội ngũ báo cáo viên phải là người nắm vững nghị quyết, có tư duy, quan điểm đúng đắn; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm diễn biến dư luận xã hội, kịp thời chấn chỉnh các đảng viên có biểu hiện lệch lạc.

Đặc biệt, BTV Huyện ủy Đức Thọ cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, nhất là việc tự kiểm tra của cấp ủy cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp dưới nhiều hình thức và phù hợp với từng đối tượng...

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast