Hà Tĩnh phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” năm 2020

(Baohatinh.vn) - Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi phải có tính sáng tạo, khả thi cao, khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương hoặc giải quyết các vấn đề cụ thể, thực tiễn của xã hội.

Đó là một trong những yêu cầu đặt ra trong thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 của Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” năm 2020

Ban tổ chức cuộc thi năm 2019 trao giải nhất cho tác giả mô hình sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch, gia dụng tiện ích kết hợp với không gian trải nghiệm, sáng tạo của tác giả Phan Văn Thành (Đức Thọ). (Ảnh tư liệu)

Theo đó, các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến đông đảo tầng lớp nhân dân; khơi dậy đam mê khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai phong trào khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, hình thành môi trường để hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng trong giai đoạn khởi nghiệp; là hoạt động kết nối để kêu gọi đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng.

Đồng thời, góp phần hưởng ứng và thực hiện các hoạt động phát triển phong trào quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ.

Hà Tĩnh phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” năm 2020

Sản phẩm của “dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao sản xuất kinh doanh chế biến sản phẩm Omega An Phát” của tác giải Lê Văn An (Thạch Hà) - đạt giải nhì cuộc thi năm 2019. (Ảnh tư liệu)

Tác giả đạt giải cuộc thi được trao giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh về thành tích sáng tạo khoa học công nghệ, tiền thưởng và tài trợ, hỗ trợ khác do các nhà đầu tư, quỹ đầu tự và tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đạt giải sẽ được giới thiệu đại diện của tỉnh tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp vùng, cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; được giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ khởi nghiệp; được tham gia miễn phí các khóa đào tạo tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức và được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Xem thêm thể lệ cuộc thi tại đây.

Ban tổ chức nhận hồ sơ đến ngày 28/9/2020. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức: Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 02393.858865 / 0975577477

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast