Hà Tĩnh: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thông tư liên tịch số 10 về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học giai đoạn 2008 - 2009.

Thực hiện thông tư liên tích số 10, lực lượng công an đã tích cực phối hợp với nhà trường triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp lụât cho giáo viên, học sinh sinh viên; phát động nhiều phong trào nhằm giáo dục cho học sinh sinh viên về ý thực đảm bảo ANTT trong trường học, ý thực cảnh giác với các loại tội phạm; đặc biệt bài trừ các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Hai ngành cũng đã tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau quản lý tốt học sinh sinh viên trong cũng như ngoài trường, ngăn chặn, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp xây ra liên quan đến ANTT trên địa bàn trường như: Trộm cắp tài sản, gây gỗ đánh nhau, vi phạm kỹ luật nhà trường; bảo vệ an toàn các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp và chấm thi…

Tuy nhiên trong việc thực hiên thông tư này có lúc, có nơi con mang tính chung chung, chưa cụ thể, chưa có chiều sâu và hiệu quả về quản lý học sinh sinh viên ngoại trú; tình trạng học sinh sinh viên vi phạm vẫn còn nhiều; một số sinh viên còn có quan hệ với đối tượng xấu bên ngoài… Tại hội nghị hai ngành cũng đã tiền hành thông qua qui chế, thống nhất và ký kết về công tác đảm bảo ANTT để trong thời gian tới thực hiện thông tư đi vào chiều sâu, có hiệu quả hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast