Hà Tĩnh thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thống nhất thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học và sẽ triển khai hoạt động ngay năm học 2021 - 2022.

Chiều 23/8, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp thống nhất chủ trương hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học.

Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện các sở, ngành liên quan.

Hà Tĩnh thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Theo rà soát từ Hội Khuyến học, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã, toàn tỉnh có 50 học sinh đạt điểm từ 27 trở lên, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm hỗ trợ các em học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học, Hà Tĩnh dự kiến xây dựng Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”

Hà Tĩnh thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh báo cáo kết quả rà soát danh sách các học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THTP năm 2021.

Dự kiến, Quỹ sẽ xem xét hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đậu vào các trường đại học trong nước đạt tổng điểm 3 môn thuộc khối đăng ký xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc thủ khoa đại học đăng ký xét tuyển, khối đăng ký xét tuyển toàn quốc; trường hợp dưới 27 điểm, trên 25 điểm nhưng gia đình quá khó khăn, Ban Quản lý Quỹ xem xét thống nhất quyết định mức hỗ trợ.

Hà Tĩnh thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Việc xây dựng Quỹ nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các học sinh hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là cần thiết. Qua đó, phát huy truyền thống đất học Hà Tĩnh; góp phần thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.

Trong các kỳ học đại học, để nhận được sự hỗ trợ, những sinh viên này phải phấn đấu đạt kết quả học tập loại khá trở lên.

Sau mỗi kỳ học, các em báo cáo và gửi giấy xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của nhà trường về Hội Khuyến học tỉnh để xem xét, hỗ trợ kỳ học tiếp theo

Hà Tĩnh thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Cn tăng cường huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng quỹ; trong đó, ngoài nguồn quỹ cấp tỉnh, cần huy động sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”; quy định nhóm đối tượng được hưởng thụ và định mức chi dành cho từng nhóm đối tượng được thụ hưởng Quỹ…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thống nhất chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học.

Hà Tĩnh thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Khuyến học tỉnh, trên cơ sở các ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Quỹ theo hướng hỗ trợ những học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc thủ khoa đại học đăng ký xét tuyển, khối đăng ký xét tuyển toàn quốc; ngoài ra, đối với những em học sinh đạt trên 25 điểm, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xem xét hỗ trợ (do Hội Khuyến học tỉnh chủ trì phối hợp Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn, các địa phương rà soát, kiểm tra, đề xuất).

Quỹ sẽ hỗ trợ các em một phần tiền học phí và sinh hoạt phí trong quá trình học đại học. Mức hỗ trợ đối với sinh viên học các trường sư phạm và các trường đại học khác là 2 triệu đồng/tháng; các trường đại học y là 2,5 triệu/tháng. Riêng các trường thuộc quân đội, công an, sinh viên được hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Quỹ được huy động từ nguồn xã hội hóa; về lâu dài, sẽ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp và tỉnh trích một phần ngân sách để bổ sung.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các tấm gương học sinh nghèo, học giỏi.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast